Nye Borgerlige får høvl af ex-formand, men afviser kritikken. Foto: Jens Dresling, Ritzau/Scanpix

Nye Borgerlige får høvl af ex-formand, men afviser kritikken. Foto: Jens Dresling, Ritzau/Scanpix Ritzau Scanpix

Striden i Nye Borgerlige:

Lokal ex-formand beskylder partiet for at tale usandt

Nye Borgerliges hovedbestyrelse vil ikke svare på skarp kritik fra tidligere lokalformand

Af
Claus Sonne

Claus Beyer, der indtil han for nylig blev ekskluderet, var bestyrelsesformand for Nye Borgerlige i Skanderborg-Odder-Samsø kredsen, er på ingen måde tilfreds med den forklaring, partiet giver på hans eksklusion. Allan Berg, ansvarlig for Nye Borgerliges afdeling i Region Midtjylland, fortalte i UgeBladet blandt andet, at Claus Beyer ikke havde svaret på henvendelser fra partiet, samt han ikke ville opfylde et ønske fra hovedbestyrelsen om at fremrykke en planlagt generalforsamling.

"Allan Bergs påstand om, at hovedbestyrelsen forgæves har forsøgt at få fat i mig, er ikke sand. Og ingen af de andre bestyrelsesmedlemmer har modtaget mails fra partiet, hvilket nok er årsagen til, at de ikke har svaret. Jeg har haft mindst tre telefonsamtaler med Jesper M. Hammer (organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige, red.), hvor jeg fortalte ham, hvorfor vi ville holde generalforsamling i august, netop for at kunne forberede den godt, skaffe flere bestyrelsesmedlemmer og en kandidat til kommunalvalget næste år og ikke mindst give flest mulige medlemmer mulighed for at deltage. Eftersom vi allerede havde bestilt lokaler og foredragsholder, og det i øvrigt var en bestyrelsesbeslutning, ville jeg ikke pludselig aflyse det for at afholde en forhastet generalforsamling i stedet. At en sådan forhastet generalforsamling ikke ville tiltrække medlemmer blev grundigt dokumenteret 1.juli, hvor kun fire medlemmer mødte op - udover de tre kupmagere," siger Claus Beyer.

Økonomisk pression

Et af argumenterne fra Nye Borgerliges hovedbestyrelse i forhold til at fremrykke generalforsamlingen var, at lokalforeningen ellers ville gå glip af 19.200 kr i såkaldt kontingent-refusionspenge. Det krav kalder Claus Beyer for økonomisk pression.

"Efter min overbevisning er det temmelig usympatisk at udøve økonomisk pression mod lokalforeningen, fordi den ønsker at afholde en velforberedt GF med flest mulige deltagere - og derfor placerer den efter coronakrisen og ferien og kobler den med et offentligt, relevant arrangement 12.august. At presse lokalbestyrelsen på denne måde er også udtryk for dårlig, for ikke at sige elendig ledelse. At bestyrelse og medlemmer, som har bragt fire mandater ind i en godt betalt stilling i folketinget, skal betale udgifter af egen lomme med erfaring for, at de aldrig får dem refunderet, er ikke særlig motiverende," siger Claus Beyer og konstaterer, at det er Nye Borgerliges hovedbestyrelse selv, der har fastsat tidsfristet i forhold til refusionspengene.

"Eftersom dette er en bestemmelse taget af partiet, burde det ikke, med Jesper m. Hammers evner i at ændre vedtægter efter behag, være et problem at omgøre bestemmelsen eller give dispensation fra den," siger Beyer videre.

Allan Berg har videre sagt til UgeBladet, at Claus Beyer og den øvrige bestyrelse har lavet sine egne vedtægter, som hovedbestyrelsen ikke har godkendt. Det afviser Claus Beyer.

"Ved oprettelsen af vælgerforeningen 29 november 2016 blev der skrevet lokalvedtægter ud fra de af partiet givne retningslinjer. Disse blev genunderskrevet af bestyrelsen 11. September 2017 og indsendt til partiet. Til den famøse indkaldelse til generalforsamlingen 1.juli var der vedhæftet en fil med lokalvedtægter, som ikke stemmer overens med de underskrevne lokalvedtægter. Den medsendte fil indeholder da heller ingen underskrifter og er ikke godkendt. Alt dette er åbenbart gået hen over hovedet på Allan Berg, ifølge ham selv. Dog ikke mere, end at han påstår, at de ikke-signerede vedtægter er de lovlige vedtægter, implicit at de signerede ikke er lovlige," siger Claus Beyer.

Den nu tidligere formand har desuden svært ved at forstå, at Allan Berg kan rose den nuværende bestyrelse.

"Vælgerforeningen blev i 2018 ødelagt af Pia Bugge, hendes mand Claus Konradsen og Michael Klarskov Jørgensen, der nu igen sidder i bestyrelsen. Pia Bugge blev valgt som formand på generalforsamlingen 25.april 2018, men nægtede at møde på det konstituerende bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmødet den følgende uge forlangte hun, at et bestyrelsesmedlem skulle trække sig. Det ville han ikke, da han lige var blevet valgt på generalforsamlingen," siger Claus Beyer og fortsætter:

"Efter et pinligt optrin af hendes mand udvandrede Pia Bugge med sin mand og Michael Klarskov Jørgensen. Dermed var bestyrelsen mere end halveret til blot to personer og NB dermed færdig i Skanderborg. Imidlertid provokerede dette en person til at ringe rundt til medlemmerne for at finde seriøse folk til en ny bestyrelse, hvilket lykkedes. Allan Berg og hovedbestyrelsen fik al information om det hændte tilsendt. Ingen af de tre personer, Pia Bugge, Claus Konradsen eller Michael Klarskov blev dog ekskluderet af partiet for deres illoyale opførsel. Personen, der re-etablerede vælgerforeningen er derimod ekskluderet for påstået illoyalitet. Siger det mon noget om, hvilken type personer Nye Borgerlige samler på," spørger Claus Beyer.

Svar fra Allan Berg, Nye Borgerlige:

"Jeg må fastslå, at Nye Borgerlige i Skanderborg nu har en ny bestyrelse, et sæt gyldige vedtægter og opbakning fra moderpartiet. Det ser godt ud, og der er fremdrift. Claus Beyer er ikke længere medlem. Det fører ikke nogen steder hen at fortsætte den diskussion, jeg og resten af partiet i nu månedsvis har haft med Claus Beyer. Vi bliver ikke enige."

"Jeg ønsker ham god vind fremover."

Publiceret 14 July 2020 11:30