Arbejdet med pumpestationen forventes at være færdigt sidst i juli. Foto: Michael Wulff

Arbejdet med pumpestationen forventes at være færdigt sidst i juli. Foto: Michael Wulff

Gigantisk pumpestation i Adelgade får en overhaling

En ikke-tidssvarende, et par etgaer høj pumpestation i Skanderborg midtby bringes nu up to date

Af
Grethe Bo Madsen

Skanderborg Under parkeringspladsen i Adelgade ved det tidligere Kvickly ligger en gigantisk underjordisk hovedpumpestation i flere etagers højde, som pumper spildevandet fra Skanderborg midtby til centralrenseanlægget på Døjsøvej.

Pumpeanlægget er af ældre dato og har derfor sine skavanker. Blandt andet lever det ikke helt op til de krav, der i dag er til arbejdsmiljø, og derfor har Skanderborg Forsyning lige nu gang i et større renoverings- og moderniseringsarbejde.

"Pumpeanlægget har det faktisk godt, og derfor har vi valgt at opgradere anlægget, så det arbejdsmiljømæssigt lever op til de standarder, man har i dag, så vores folk har et godt arbejdsmiljø," oplyser Simon Witt Pedersen, der er projektleder hos Skanderborg Forsyning.

Arbejdet, der har været i gang siden starten og juni, omfatter en total renovering indvendigt og en mindre modernisering i gadeplan.

Fremtidssikret

"Nu hvor vi er i gang, så forbereder vi også pumpestationen på nogle af de fremtidige byggeprojekter, vi ved er i støbeskeen, i nærområdet," oplyser han og henviser til Lille Nyhavn-projektet, der netop er taget hul på, og Coop's forventede byggeplaner.

"Vi forsøger at være forudseende, da vi ved, at der jo sker noget på et tidspunkt. Med den renovering, vi gennemfører nu, så har anlægget i hvert fald 25 års levetid tilbage."

Spildevandsafledningen i området forbliver normal i hele projektperioden, og selvom der kan opstå gener for trafikken til og fra parkeringspladserne i gadeplan, er der adgang til området, mens arbejdet står på. Arbejdet forventes afsluttet sidst i juli.

Publiceret 13 July 2020 10:00