Jubilæum: 25 år i Virring Borgerforening

Virring Siden 1995 år har Jens Ove Thomasen været en aktiv del af bestyrelsen i Virring Borgerforening. Til sidste generalforsamling i juni trak han sig for at lade nye kræfter komme til.

Formand Morten Virring takker her på vegne af bestyrelsen og borgerne Jens Ove Thomasen for hans store indsats gennem årene.

Publiceret 11 July 2020 08:00