Det kan være svært at passe på miljøet og grundvandet, hvis der går for meget skrivebordsarbejde i det. Derfor har Skanderborg Kommune skrevet et brev til Miljøministeren. Pressefoto

Det kan være svært at passe på miljøet og grundvandet, hvis der går for meget skrivebordsarbejde i det. Derfor har Skanderborg Kommune skrevet et brev til Miljøministeren. Pressefoto

Skanderborg Kommune til Miljøministeren: Hvad skal det koste at beskytte grundvandet?

Manglende enighed om, hvor meget landmændene skal kompenseres for ikke at bruge pesticider over grundvandsressourcer gør det vanskeligt at indgå aftaler

MILJØPOLIKTIK Miljøminister Lea Wermelin opfordrer kommunerne til at indgå frivillige aftaler med landmænd inden for boringsnære beskyttelsesområder for at beskytte værdifulde grundvandsressourcer.

Men manglende enighed om kompensationens størrelse og en lang sagsbehandlingstid i Taksationskommissionen betyder, at det er vanskeligt at indgå aftaler.

I Skanderborg Kommune oplever både landmænd og kommune, at usikkerheden og uenigheden omkring kompensationen er så stor en barriere, at det er vanskeligt at indgå alle frivillige aftaler inden udgangen af 2022, der er den deadline ministeriet har sat.

Sagsbehandlingstiden hos Taksationskommissionen – som er den myndighed, der skal afgøre uenigheder mellem parterne - er meget lang, og det er også en udfordring for processen.

"Vi gør vores yderste, men vi står i en ret fastlåst situation. Det er vigtigt, at ministeren tager dette med i sine overvejelser, når kommunernes arbejde skal evalueres," fortæller formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick i en pressemeddelelse.

Skanderborg Kommune har nu sammen med Landboforeningen Odder-Skanderborg og Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde skrevet et fælles brev til miljøminister Lea Wermelin for at gøre opmærksom på problemet.

Publiceret 10 July 2020 08:00