Niels Damsgaard Hansen, Connie Teglgaard og Henrik Næsted er ikke begejstrede for selve kunstprojektet i Ovsted Kirke. Men det, der for alvor falder dem for brystet, er, at de intet har hørt om projektet før nu, selvom det har været undervejs i flere år. Foto: Grethe Bo

Niels Damsgaard Hansen, Connie Teglgaard og Henrik Næsted er ikke begejstrede for selve kunstprojektet i Ovsted Kirke. Men det, der for alvor falder dem for brystet, er, at de intet har hørt om projektet før nu, selvom det har været undervejs i flere år. Foto: Grethe Bo

Kirkekunst i verdensklasse:

Lokale borgere klager over mangel på information og frygter landsbykirke bliver ødelagt

Den landskendte billedhugger Ingvar Cronhammer arbejder sammen med menighedsrådet i Ovsted, Tåning og Hylke om et omfattende kunstprojekt i Ovsted Kirke, men manglen på information om projektet giver dybe panderynker hos sognebørnene

Af
Grethe Bo Madsen

kirkekunst Der er noget i gære i Ovsted Kirke, men præcis, hvad det er, det er ikke sådan lige at blive klog på. Det handler om kunst, men også om følelser, især dem, der kommer i klemme, når der bliver lirket ved traditioner og holdninger til, hvordan en landsbykirke skal indrettes.

Tilbage i 2017 satte menighedsrådet i Ovsted, Tåning og Hylke gang i et projekt, der til at begynde med handlede om at udskifte døren til våbenhuset.

Projektet voksede hurtigt til at omfatte hele kirkens indretning i et kunstprojekt af billedhuggeren Ingvar Cronhammer og arkitekt Anna Mette Exner. Så langt så godt.

Det virker som om, de har forsøgt at holde det skjult. At de har gået tys-tys med det, og det er det, jeg reagerer på

Connie Teglgaard

Men hvad det helt præcist er, der - måske - kommer til at ske med kirken, kan sognebørnene i Ovsted endnu ikke finde nærmere skitser og beskrivelser af, og det har sat deres indre alarmklokker i højeste beredskab.

Hemmelighedskræmmeri?

De frygter, at menighedsrådet har forsøgt at holde kunstprojektet hemmeligt i håbet om at få det gennemført.

"Jeg har først hørt rygter om projektet for nylig og blev meget bekymret for, om det var ved at blive vedtaget uden at sognet overhovedet er blevet hørt," fortæller Connie Teglgaard, der 3. juni lagde et opslag op på Ejer Bjerges Facebookside om sin bekymring.

Det satte gang i en lavine af kommentarer og en række nye opslag for og imod projektet.

Det, der især falder hende for brystet, er, at menighedsrådet indtil da ikke havde fortalt om kunstprojektet på sin hjemmeside. Ej heller i det lokale blad, Ejer Bjerge, eller i andre lokale medier som for eksempel UgeBladet.

De er gået tys-tys med det

"Det virker som om, de har forsøgt at holde det skjult. At de har gået tys-tys med det, og det er det, jeg reagerer på. Jeg bryder mig ikke om den måde, man har grebet det an på. Det virker lusket. Hvorfor går man ikke ud og fortæller om sådan et projekt i sognet. Nu har de arbejdet på det i flere år. Hvorfor hører vi først om det nu," spørger hun.

Processen får også kritisk kommentarer med på vejen fra Niels Damsgaard Hansen.

Han hørte selv om projektet ved en tilfældighed, og undrer sig som Connie Teglgaard over, at menighedsrådet ikke for længst har fortalt i sognet om projektet.

Når man har gang i et projekt med en landskendt kunstner, ville jeg dele begejstringen med menigheden og fortælle om det spændende, man har gang i. Nu er jeg mistænksom

Niels Damsgaard Hansen

Mangler på hjemmesiden

"Når man har gang i et projekt med en landskendt kunstner, ville jeg dele begejstringen med menigheden og fortælle om det spændende, man har gang i. Nu er jeg mistænksom," konstaterer han.

"Processen har været lukket, og vi har ikke kunnet følge med i, hvad menighedsrådet har arbejdet med eller truffet beslutninger om, for dagsordner og referater fra møderne har ikke været offentliggjort på sognets hjemmeside før midt i juni og for 2017, hvor arbejdet startede, er der intet," forklarer han og fortsætter:

"Offentliggørelsen er først sket nu, efter kritikken blev rejst på orienteringsmødet 9. juni om menighedsrådsvalget 15. september. Her blev projektet nævnt, da menighedsrådet skulle fortælle om de projekter, de har arbejdet på. Men heller ikke her fik vi lov at se planerne, man arbejder med. I stedet fortæller de os, at de er blevet enige om ikke at vise skitserne, før de er helt færdige."

Et los i traditionerne

Ifølge Connie Teglgaard og Niels Damsgaard Hansen var flertallet af de fremmødte ved orienteringsmødet modstandere af kunstprojektet.

Det gælder også dem selv og Henrik Næsted, der synes, et så omfattende kunstprojekt er problematisk i en landsbykirke.

"For mig at se er det at sparke til traditionerne om, hvordan en folkekirke ser ud på landet, hvis et så gennemgribende kunstprojekt realiseres. Det er vel også menigheden - dem, der kommer som brugere af kirken – der skal være med til at beslutte, om det er det, de vil med den lokale kirke."

Selvom alle tre erkender, at de ikke er flittige til at komme i kirken, føler de alligevel et stort tilhørsforhold til den.

Tilpas drøm til virkelighed

"Man kan have rigtig mange holdninger til et kunstprojekt. For mig er det afgørende, at Nationalmuseet siger, at det ikke er den rigtige kirke til sådan et projekt. Hvorfor så gennemføre det," spørger Niels Damsgaard Hansen, og henviser til en tilbagemelding fra Nationalmuseet fra april 2018.

Af tilbagemeldingen fremgår det, at Nationalmuseet ikke kan anbefale en godkendelse af en så drastisk behandling af Ovsted Kirke, som det menighedsrådet på daværende tidspunkt havde i støbeskeen.

Dog tilføjes det, at Nationalmuseet gerne vil være i dialog om, hvordan de udfordringer, der ligger i at få drømmen tilpasset virkeligheden, bedst kan håndteres.

Siden har Den kgl. Bygningsinspektør i et referat fra oktober 2019 efter en konsulentrunde i kirken påpeget:

"Spørgsmålet er bare, om man har valgt den forkerte kirke til projektet, da Ovsted Kirke har stor historisk betydning og mange fine kvaliteter."

Kunst og kirke sammen

Niels Povlsgaard er formand for Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd.

Han siger: "Kirken skal kunne rumme mangfoldighed og den har altid udviklet sig. Også når det kommer til kunstneriske udsmykninger. Kunst og kirke hører sammen, og der er mange eksempler på, at der er lavet fremragende kunstprojekter i vores kirker, som i Veng, Stilling eller Hørning Kirker."

"Menighedsrådet har i samråd med de kirkelige myndigheder bedt Ingvar Cronhammar, som er én af landets mest anerkendte billedhuggere, om at lave et forslag til en kunstnerisk bearbejdning af de indvendige rum i Ovsted Kirke. Det er vi i gang med nu, men derfor er vi kun i den indledende idéfase. Vi hilser debatten i sognet velkommen, og alle kan komme og høre om Cronhammars tanker til august, hvor vi inviterer til endnu et åbent møde om projektet."

FAKTA

Synlighed i menighedsrådets arbejde

  • Af 'Bekendtgørelse af lov om menighedsråd' fremgår det af § 22 stk. 4 at dagsordener til og beslutningsprotokoller fra menighedsrådsmøderne skal være offentligt tilgængelige. Af § 23 fremgår det endvidere, at menighedsrådsmøderne er offentlige.
  • I modsætning til et referat, der kan indeholde en gengivelse af debatten i menighedsrådet, indeholder beslutningsprotokollen alene menighedsrådets beslutninger.
  • Der er ikke nogen krav til offentliggørelsens form. Beslutningsprotokollen behøver ikke være på sognets hjemmeside, men kan også offentliggøres f.eks. ved opslag i kirken eller sognegården.
  • En udskrift af beslutningsprotokollen og dagsordener kan rekvireres hos menighedsrådets formand eller kirkekontoret.
  • Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, oplyser til UgeBladet, at en hurtig gennemgang af sognene i Skanderborg provsti viser, at langt de fleste menighedsråd offentliggør dagsordener og beslutningsprotokoller på kirkens hjemmeside.
  • Han oplyser videre, at det ser ud til at være den almindelige praksis i landets menighedsråd.

Kilde: Kirkeministeriet & Landsforeningen af Menighedsråd

Publiceret 02 July 2020 11:30