Anne Marie Madsen er frivillig butiksleder i butikken. Pressefoto

Anne Marie Madsen er frivillig butiksleder i butikken. Pressefoto

Genåbning af genbrugsbutik har skabt ekstra travlhed

Der er blevet ryddet op i gemmerne under corona-krisen, og det betyder travlhed i Danmissions genbrugsbutik i Skanderborg

skanderborg Landets butiksliv ligner igen næsten sig selv her på den anden side af corona-nedlukningen af Danmark. I Danmissions genbrugsbutik i Skanderborg har de frivillige dog ligefrem oplevet et boom i kunder og i indleveringen af varer efter genåbningen. Det fortæller Anne Marie Madsen, der er frivillige butiksleder i butikken, der breder sig over to etager i Dagmar Centret i Skanderborg:

"Vi har meget travlt. Det er helt utroligt så hurtigt, vi skal løbe for at følge med. Vores butik har altid været populær, men herefter genåbningen, er det som om, at kunderne slet ikke kan få nok," lyder det fra en glad butiksleder.

Her er det Anne Marie Madsen med de to kollegaer Kristine og Jens.

Her er det Anne Marie Madsen med de to kollegaer Kristine og Jens.

Linda Gamst Josefsen, der udviklingskonsulent for Danmissions genbrugsbutikker i Midt- og Vestjylland, Østjylland og Djursland har et godt bud på, hvorfor butikken oplever sådan en travlhed – det er nemlig en generel tendens for Danmissions butikker.

"Siden vi åbnede vores butikker igen, har vi fået overvældende meget positiv respons fra kunderne. Salget er gået forrygende, og vi har fået indleveret mange flere varer end normalt. Det kan mærkes i høj grad også i Skanderborg, hvor det vælter ind med donationer. Det er vi meget taknemmelige for."

Der er flere frivillige i butikken, der hjælper med at få hjulene til at køre rundt. Også i travle tider. Pressefoto

Der er flere frivillige i butikken, der hjælper med at få hjulene til at køre rundt. Også i travle tider. Pressefoto

Den store travlhed betyder, at butikken – der allerede tæller en stor gruppe af engagerede frivillige, har brug for endnu flere. Butikkens frivillige er i alderen 17-80 år og løser opgaver med kundebetjening, sortering, prismærkning, dekoration, klargøring af varer, kørsel og meget mere. Anne Marie Madsen og kollegaerne i butikken går især op i orden og systematik, og det lader til, at det er en tilgang, der falder i god jord hos både kunder og frivillige:

"Vi får meget ros for vores systematik, og vi er måske lidt småhysteriske med vores mærkning og med, at der hele tiden kommer nye varer ind i butikken. Men det er medvirkende til, at mange af vores kunder faktisk fortæller, at de bliver overraskede over, at en genbrugsbutik kan se sådan ud."

Overskuddet fra genbrugsbutikken går til fattige og udsatte i Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark, hvor Danmission arbejder med kirkeudvikling, fattigdomsbekæmpelse og religionsdialog.

mj

Smilene er store, selvom travlheden sniger sig ind på personalet. Pressefoto

Smilene er store, selvom travlheden sniger sig ind på personalet. Pressefoto

Publiceret 01 July 2020 10:05

Debat: Skovbyskolens bestyrelse om skolestruktur

Blandt vores mange skønne elever har vi knap 40 elever, som man med den nye skolestruktur vil flytte til Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Hverken de unge mennesker eller deres forældre laver meget larm, skriver protester eller står foran Fælleden med bannere. Men det er IKKE, fordi de er glade for det nye forslag. Slet ikke. De har simpelthen bare så mange andre udfordringer, som de skal kæmpe med i hverdagen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring, diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Derfor forsøger vi som skolebestyrelse at råbe op på deres vegne.

Flertallet er væk

På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby efterhånden fået opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens udskoling til gavn for alle parter. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale samvær i frikvarterer og venskaber i fritiden. Alt sammen under hensyntagen til, hvad Center Skovby-eleverne magter. Det har taget tid at opbygge dette fællesskab, som er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.

På høringsmødet 7. oktober blev der fra Niels Ebbesensskolen gjort klart, at man ikke har de optimale rammer, hverken fysisk eller pædagogisk, og at det først skal til at bygges op. I Skovby har det taget det meste af 16 år! Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret, kørt ud på et sidespor – en effekt vi frygter hos eleverne, hvis de skal placeres i et industrikvarter med kun sporadisk kontakt til andre unge, og hvor der bliver lang vej til Niels Ebbensensskolens faglokaler. I stedet bliver eleverne ekskluderet af fællesskaberne og stigmatiseret. Vi kan ikke se, hvordan de kan drage nytte af de fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne er ældre og i gang med ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.

Forslaget skulle blandt andet imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid.

Politisk uenighed om politikernes ageren

Men lokalerne, som nu huser Center Skovby kan på ingen måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel

Deres nuværende vil være dyre at ombygge, hvis de skal rumme klasser fra almendelen. Og allerede året efter, vil der igen være brug for flere lokaler. Så det er en stakket frist.

For Skovbyskolens almendel vil en flytning af Center Skovby betyde en fattigere skole i en menneskelig og pædagogisk forstand.

Almendelen har stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet til glæde for alle elever, der har brug for lidt ekstra hjælp enten socialt eller fagligt.

Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det!

Men også her er der store fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center Skovby, som oplever kontinuitet ved at forsætte deres skolegang på samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, som vil gå tabt i en omorganisering.

Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, men lad det ikke gå ud over de svageste og dem som ikke laver meget larm i høringsdebatten!

Båndet, broen og alt det andet

Ny bestyrelse i Projektforum Galten-Skovby