AVK Smart Water er en digital løsning, hvor IoT-baserede produkter indsamler en lang række relevante data direkte fra ledningsnettet. Disse data samles på en cloud-baseret softwareplatform, som gør det muligt for vandforsyningerne at overvåge ledningsnettet på en række parametre – for eksempel tryk i ledningsnettet, ventilers stilling og ændringer i flow og temperatur. Pressefoto

AVK Smart Water er en digital løsning, hvor IoT-baserede produkter indsamler en lang række relevante data direkte fra ledningsnettet. Disse data samles på en cloud-baseret softwareplatform, som gør det muligt for vandforsyningerne at overvåge ledningsnettet på en række parametre – for eksempel tryk i ledningsnettet, ventilers stilling og ændringer i flow og temperatur. Pressefoto

AVK byder ind på at opfylde EU's energipolitik

Dansk teknologi i form af Smart Water-løsninger fra AVK kan være med til at kortlægge tabt drikkevand

GALTEN Med det nye europæiske Drikkevandsdirektiv har EU Kommissionen forpligtet medlemslandene til at reducere det enorme og kostbare vandtab, som sker på tværs af landene, og som betyder, at en fjerdedel af det producerede drikkevand går tabt. Første skridt er, at vandforsyninger i alle EU-landene skal kortlægge, hvor stor en andel af det producerede drikkevand, der går tabt i ledningsnettet.

Og dansk teknologi i form af Smart Water-løsninger fra AVK kan være en nøgle til at løse den massive afdækningsopgave. Det skriver AVK i en pressemeddelelse.

Relevant problemstilling

Drikkevand er mange steder i verden en knap ressource, og på tværs af landene er der voldsom forskel på, hvor meget vand, der går tabt, før det når frem til forbrugeren. På verdensplan er vandspildet omkring 40 procent, men bag dette gennemsnitstal varierer spildet mellem 5 og 80 procent i de forskellige lande. Det er dog noget vi er gode til i Danmark.

"I Europa er det gennemsnitlige vandspild på 26 procent mod kun 7 procent i Danmark. Det er altså en fjerdedel af det drikkevand, der produceres i Europa, som går til spilde. Så det er et enormt og oplagt potentiale, EU nu har sat fokus på. Både i forhold til at sikre bedre og mere drikkevand, men også i forhold til miljø og økonomi. Det er tankevækkende, at en fjerdedel af den energi, der er bundet til vandproduktion, reelt er spildt. Alene den positive miljøkonsekvens af at reducere vandspildet og dermed det enorme energiforbrug, som er knyttet til vandproduktion, gør EU's initiativ yderst relevant," siger Niels Aage Kjær, CEO og ejer af AVK koncernen.

En kompleks opgave

Drikkevandsdirektivet kommer samtidig med lanceringen af et nyt initiativ fra AVK, AVK Smart Water, som med intelligente løsninger kan hjælpe den europæiske vandforsyning med at skabe eksakt overblik over det samlede vandtab.

På tværs af Europa er der ikke eksakt viden om omfanget af vandtabet, så derfor fastlægger det nye vandirektiv, at vandselskaber, der leverer mere end 10.000 kubikmeter drikkevand om dagen eller forsyner flere end 50.000 forbrugere, vil være forpligtet til at reducere deres vandtab. Det er en kompliceret øvelse, og derfor har EU-kommissionen givet vandselskaberne en frist på fem år til at generere den nødvendige viden. Derefter er det planen, at EU med afsæt i det konkrete vandspild fastsætter en tærskelværdi, som EU landene derefter er forpligtet til at overholde inden for en vis årrække.

"Når EU Kommissionen har opstillet en tidsfrist på fem år afspejler det tydeligt kompleksiteten i at få præcis viden om omfanget af og årsagerne til vandspildet. Lækager i et vidstrakt og forgrenet drikkevandsnet kan være vanskelig at spore, og derfor er første trin at skabe konkret viden, som kan danne baggrund for at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger om, hvor og hvordan tabet kan reduceres," siger Lars Bo Kristensen.

FAKTA

Hvert år produceres der i gennemsnit 660 kubikmeter vand pr. EU-borger. I alt produceres omkring 330 milliarder kubikmeter vand.

Det gennemsnitlige vandtab på tværs af EU er 26 procent – svarende til mere end 80 milliarder kubikmeter vand om året.

Beregninger fra blandt andet England og Tyskland, som er blandt de lande, der har bedst styr på vandforsyningen, konkluderer, at lækager i ledningsnettet indebærer et spild på mellem 100 og 250 liter vand per tilknyttet ejendom – hver eneste dag.

60 procent af europæiske byer med over 100.000 indbyggere vil inden 2030 mangle drikkevand, hvis de fortsætter som hidtil.

Danmark er med et vandspild på omkring syv procent en af EU's bedste.

Publiceret 28 June 2020 10:00