Der er fundet tusindvis af knoglerester i området, der byder på en lang og interessant historie. Pressefoto

Der er fundet tusindvis af knoglerester i området, der byder på en lang og interessant historie. Pressefoto

Den ofrede hær:

Museum Skanderborg inviterer til live-fortællinger i Alken Enge

I løbet af sommeren er der mulighed for at høre nærmere om de dræbte krigere i Alken Enge

For nylig udkom den længe ventede bog om begivenhederne i Alken Enge 'De dræbte krigere i Alken Enge – Efterkrigsritualer i ældre jernalder'.

I den anledning har der været fornyet interesse for at høre fortællingen om begivenhederne i og omkring Alken Enge. Derfor udbyder Museum Skanderborg over tre dage i sommerens løb fortællinger live i Alken Enge. Det bliver 2. og 9. juli og den 6. august.

I bogen fremlægges for første gang på dansk en samlet oversigt over udgravningens resultater efter 11 års forskning. Her er det lykkedes at klarlægge forløbet efter et stort slag i det østjyske med mange døde krigere over deres midlertidig deponering, transport til østenden af Mossø og endeligt ofringen af knoglerne fra de flere hundrede krigere i Alken Enge. En lang række artikler beskriver forskellige vinkler og temaer omkring hærofringen fra tiden lige efter Kristi Fødsel.

Bogudgivelsen understreger lokalitetens vigtighed i et forskningsmæssig perspektiv. Der er stadig rigtig mange knogler tilbage af de ofrede individer i Alken Enge, og det er vigtigt at bevare det resterende skeletmateriale på stedet, da fundet i et internationalt perspektiv betragtes som et af de vigtigste kilder til viden om jernaldermennesket i Nordeuropa ved fremtidige udgravninger.

Ved de større udgravninger 1957 til 1960 og 2012 til 2014 fremkom der 2095 menneskeknogler., og det samlede antal knogler med løsfund of indleveringer til museet er derfor nu oppe på 2400. Knoglerne er fundet på det, der i jernalderen var bunden af en 40 til 75 ha stor sø.

Fundet udgøres af individerne fra den tabende part i et stort slag. Spor fra kampskader, rovdyrbid og rituelle knusninger af kranier viser at voldsomme handlinger har udspillet sig i et længere forløb. For eksempel viser snitspor på indersiden ved knæleddet, at krigerne på denne måde er blevet pacificeret i forbindelse med kamphandlinger. Fire bækkener, som er trukket på en pind viser, at knoglerne har været en del af en efterfølgende systematisk håndtering af knoglerne.

På et tidspunkt, da krigerne ligger tilbage som hovedsageligt naturligt, skeletterede enkeltknogler afslutter man forløbet ved at samler knoglematerialet sammen, transportere knoglerne til Alken Enge og udføre ofringen i søen som en rituel afslutning på slaget.

De store undersøgelser fra 2012 til 2014 afdækkede ca. 450 m2. Ud fra dette er der foretaget beregninger, der viser, at der inden for et snævert område på ca. 5000 m2 er rester fra mindst 380 krigere. Ligger man hertil de ældre fund, som stammer fra tørvegravning under anden verdenskrig og andre mindre fund, kommer vi op et højere antal krigere.

”At der er tale om langt flere krigere end de 380 er vi helt sikre på, vi har bare ikke nogen videnskabelig dokumentation for hvor mange” siger chefarkæolog på Museum Skanderborg og feltleder på Alken Enge udgravningerne Ejvind Hertz. Ud fra antallet af krigere må det antages at slaget har berørt et større landområde - måske hele det nuværende Jylland. Mange landsbyer har været i spil for at få samlet krigere nok til det store slag.

Det som har skabt størst furore i pressen har været oplysningen om, at der er fundet knogler fra personer af hankøn ned til 13-14 år. Det betyder dog ikke, at individerne har deltaget direkte i kamp, men sandsynligvis har haft en anden funktion i hæren. Alderssammensætningen i hæren udgøres for det meste af aldersgruppen 20 til 40 år med få individer op til ca. 60 år.

En af de overraskende resultater af undersøgelsen er, at ud af de i alt 2400 knogler er der kun enkelte knogler med tidligere ophelede skader. En ophelet skade på et brækket kraveben kan for eksempel tilskrives et fald fra en hest eller andet uheld og ikke krigshandlinger. Bortset fra de ganske få ophelede skader er der hovedsageligt spor af et væld af friske skader uden ophelingsspor. Det ser derfor ud til at krigerne kun meget sjældent eller slet ikke har været i direkte kamp tidligere.

”Dette giver et helt nyt perspektiv på denne del af jernalderen, som ofte bliver beskrevet som en tid præget af stor usikkerhed, ufred og det ene slag efter det andet. I stedet ser det i det jyske ud til, at der har været fredstid i lange perioder, og at ufred og militære slag kun har været gennemført i særlige tilspidsede situationer” fortæller Ejvind Hertz.

Geologer fra Aarhus Universitet har ud fra pollenprøver påvist, at lokalområdet lige efter det store slag bliver til skov igen. Det stiller et åbent spørgsmål om det er fordi et større område bliver erklæret for et ”helligt område” eller mændene og måske andre i lokalområdet er blevet decimeret så meget i antal, at der ikke har været grundlag for at drive landsbyer i lokalområdet videre.

Bogen er redigeret af de tre drevne forskere ph.d og Lektor ved Aarhus Universitet Mette Løvschal og ph.d og Museumsinspektør Rasmus Birch Iversen på Moesgård Museum samt Museumsdirektør for Moesgård Museum Mads Kähler Holst. Fra Museum Skanderborg er der leveret bidrag af Museumsinspektør Lene Mollerup, Arkæolog Anders Hagen Mørk og Museumsinspektør Ejvind Hertz i samarbejde med Museumsinspektør Uffe Lind Rasmussen fra Moesgård Museum.

Fakta om fundene ved Alken Enge

  • Alken Enge ligger ved Skanderborg, blot få kilometer fra de kendte våbenofringer i Illerup Ådal, der er nogle århundreder yngre end fundet af menneskeknoglerne ved Alken Enge.
  • Der er lavet arkæologiske udgravninger ved Alken Enge i 1957-60 og i 2008-2014.
  • Undersøgelserne ved Alken Enge er gennemført i et samarbejde mellem Museum Skanderborg, Aarhus Universitet og Moesgaard Museum. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet.
  • Fundene analyseres med en række naturvidenskabelige og medicinske analyser, bl.a. fysisk antropologi, histologi, DNA, isotopanalyser, arkæo-zoologisk karakteristik, metalanalyser, dateringer (OSL, 14C og dendrokronologi), pollen-, sediment- og makrofossilanalyser

Alle arkæologiske fund og analyseresultater er tilgængelige for offentligheden på projektets hjemmeside: alkenenge.dk

Praktiske oplysninger:

Titel: En hærs endeligt i Alken Enge

Datoer:

Der er i alt 6 fortællinger/rundvisninger fordelt på 3 dage

Torsdag den 2. juli kl. 15:00 og 17:00

Torsdag den 9. juli kl. 15:00 og 17:00

Torsdag den 6. august kl. 15:00 og 17:00

Mødested: Vædebrovej 53, 8660 Skanderborg

Fortæller og rundvisere i Alken Enge er Museumsinspektørerne Lene Mollerup, Charlotte Abildgaard Paulsen og Ejvind Hertz

Pris:. Prisen er kr. 50 for voksne og det er gratis for børn/unge under 18. Betaling modtages kun på mobilpay ved rundvisningens start.

Tilmelding: Tilmelding foregår via Museum Skanderborgs hjemmeside ved at klikke sig ind på banner på forsiden eller finde arrangementet i kalenderoversigten.

Der er taget særlige forholdsregler for Covid 19 situationen, og der kan derfor maks. være 45 tilmeldte til hver rundvisning. Ændres der i myndighedernes forsamlingsstørrelse i nedadgående retning aflyses rundvisningerne.

Hvis det har regnet meget forud for arrangementet anbefales det at komme i støvler eller gummistøvler.

Publiceret 26 June 2020 14:15