Debat: 42 borgere i knibe pga. aflyst svømmetræning

Birgit RasmussenNyvangsvej 138362 Hørning

Skanderborg Kommune sparede tilbud om handicapsvømning og træning for ældre og handicappede væk på budget 2020.

Tilbuddet hører under Specialundervisningsloven, en rammeaftale med forpligtelse til at tilbyde kompenserende specialundervisning for voksne/handicappede og er dermed et borgerkrav.

Varetagelsen af denne opgave har været udliciteret til FOF Aarhus, da Skanderborg Kommune ikke selv har mulighed for at tilbyde de påkrævede faciliteter. Da Skanderborg Kommune opsagde samarbejdet i oktober 2019, gjorde FOF Aarhus opmærksom på, at Skanderborg kommune ved at annullere tilbuddet ikke lever op til sine juridiske forpligtelser.

Den nuværende situation efterlader de involverede borgere uden afklaring, mens deres handlemuligheder begrænses og deres almene tilstand forværres

Få har haft ressourcerne og energien til at klage til Ankenævnet, der tilmed melder tilbage, at de ikke har mulighed for at træffe afgørelse, da kommunen påstår, at der endnu ikke er en aktuel afgørelse i de enkelte sager.

Ifølge en artikel i Ugebladet om samme problematik, drejer det sig om 42 borgere, der bliver direkte påvirket af tilbuddets ophør. Skanderborg Kommune vil i stedet tilbyde genoptræning/vedligeholdelsestræning til de ramte borgere. Dette kan dog på ingen måde sammenlignes: specialundervisning er målrettet den enkelte, træningen afhjælper og begrænser den enkeltes handicap og forhaler dermed tiltagende invaliditet. Træningen er varetaget af professionelle med specialiserede kompetencer og kan flytte grænserne for fysisk/psykisk aktivitet, lindre smerter og forebygge operative indgreb og, også væsentligt for den nævnte målgruppe, øge livskvaliteten.

Specialundervisningen er ifølge Specialundervisningsloven således en rettighed man har som borger og ikke et valg, kommunen kan nedprioritere, men derimod har lovmæssig pligt til at tilbyde.

Den nuværende situation efterlader de involverede borgere uden afklaring, mens deres handlemuligheder begrænses og deres almene tilstand forværres. Borgere, der ønsker at være selvhjælpende og bibeholde et så aktivt og værdigt liv så længe så muligt trods alder og handicap, hvilket specialundervisningen spiller en afgørende rolle i at kunne muliggøre.

Publiceret 25 June 2020 16:30