Den ikoniske bygning tegnet af arkitekt Jesper Danø modtog kommunens arkitekturpris i 2018. Foto: Per Bille

Den ikoniske bygning tegnet af arkitekt Jesper Danø modtog kommunens arkitekturpris i 2018. Foto: Per Bille

Donation sikrer Torvehal

Den ikoniske torvebygning i Ry står færdig i 2021

Ry Nu bliver det muligt at færdigbygge Torvehallen midt i Ry. En frisk bevilling på 500.000 kroner fra Fællesskabspuljen i Skanderborg Kommune er med til at hjælpe Torvehallen etape II i mål. Finansieringen af planlagt glasafskærmning og en ca. 80 m2 tilbygning til café, forretning og kulturelle formål er dermed tæt på at være på plads.

"På byens vegne er jeg rigtig glad for den opbakning, vi møder omkring vores borgerdrevne Torvehal. Især i forhold til nuværende positive anvendelse af den åbne hal. Men i høj grad også udsigten til en lukket tilbygning til en variation af aktiviteter for og med byens borgere," siger formanden for Ry City, Lone Nielsen.

Som følge af en idéproces og borgerdialog blev byens uderum og mødested opført i 2017. Kommunen betalte for anlæg af Stationstorvet, mens en bonkampagne i samarbejde med Ry Kvickly sikrede selve bygningen.

De foreløbige erfaringer med Torvehallen viser, at torvehandel flere gange ugentligt er kommet for at blive og understøtter det faste forretningsliv i byen. Det sker dagligt, at Torvehallen er mødested for dagplejen, daginstitutioner og skoleklasser. Torvehallen danner også ramme om en række forskellige kulturelle aktiviteter for både børn, unge og voksne.

Fællesskabspuljen har begrundet sin bevilling med, at projektet har en høj realiseringsgrad, et formål som forventes at komme mange brugere og forskellige målgrupper til gode samt vil kunne give Skanderborg Kommune en god brandingværdi.

Sidste år bevilgede Realdania 2,5 million kroner til den flerfunktionelle torvehal. De samlede omkostninger til afskærmning og tilbygning er beregnet til ca. 3,3 million kroner.

Toilet skal løftes

Den eksisterende toiletbygning på Stationstorvet – der trænger til en kærlig hånd – skal også facilitere den udvidede Torvehal. Bygningen er ejet af DSB med en driftsaftale med Skanderborg Kommune. Det er aftalt med DSB, at det kommende byggeprojekt også omfatter en tiltrængt opgradering af toiletbygningen.

"Som følge af såkaldt gavemoms mangler der nu kun ca. 375.000 kroner, før byggeriet kan starte op. Byggetilladelsen er i hus. Vi har et mål om at bygningen kan stå klar til foråret næste år, når vi skal fejre Rys 150 års jubilæum," siger Lone Nielsen.

Bag projektet står Midtbygruppen, der foruden Ry City består af Ry Borgerforening, Ry Højskole, Ry Bibliotek og Greenways.

cns

Publiceret 10 June 2020 14:30