Folkene fra Vestermølle håber at kunne sikre sig Anders Nielsens mindesten, der i dag står ved Svejstrup Østergaard. Nu skal dagen behandles politisk. Arkivfoto

Folkene fra Vestermølle håber at kunne sikre sig Anders Nielsens mindesten, der i dag står ved Svejstrup Østergaard. Nu skal dagen behandles politisk. Arkivfoto

Kampen om mindestenen:

Formand og næstformand i clinch

Birte M. Andersen og Tage Nielsen hvæssede tungerne i byrådssalen

Af
Claus Sonne

Skal mindestenen for Anders Nielsen, en af andelsbevægelsens og landbrugets store mænd, flyttes fra Svejstrup til Vestermølle? Det lykkedes det to byrådsmedlemmer at ryge i clinch over på det seneste byrådsmøde.

Det var Birte M. Andersen (V), næstformand i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, der havde bedt byrådet om at kigge på den proces, som folkene på Vestermølle har sat i gang for at få flyttet Anders Nielsens mindesten dertil. Hun vil have stenen til at blive, hvor den er.

Anders Nielsens hustru, Kristine, fik tinglyst en klausul om, at stenen skal blive, men med den 'kattelem', at familie kan sige ja til en flytning. Men hvordan dette skal fortolkes juridisk, det stillede Birte M. Andersen spørgsmålstegn ved på byrådsmødet, hvor hun præsenterede en række dokumenter og udtalelser, der er fremkommet meget sent i forløbet.

"Jeg mener ikke, at Byrådet kan handle, uden at sagen er fuldstændigt belyst. Vi skylder hinanden at vende alle blade og være på sikker grund, inden vi fjerner de her servitutter. Der er ikke noget, der haster," sagde Birte M. Andersen.

Historie vigtigere

Tage Nielsen (R), formand i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, vil gerne flytte mindestenen.

"Vi har tilkendegivelser fra seks arvinger i lige linje, der siger godt for flytningen. Der er skaffet fondsmidler til at få ordnet anlægget, hvor stenen står i dag, men det tager lang tid, hvorefter nogle foreslår, at stenen flyttes til Vestermølle. Det vigtigste må være at fortælle historien om Anders til fremtidige generationer. Netop Vestermølle har bred landbohistorisk sammenhæng og er allerede et virtuelt museum, der fortæller hans historie," sagde Tage Nielsen og fik et svar fra Birte M. Andersen:

"Det skuffer mig, Tage, at du ikke vil have sagen belyst. Det lyder som om, at nogen har sagt ja til noget på forhånd. Dem, der interesserer sig for en sag, kan ikke bare flytte rundt på Mindesmærker," sagde hun og fik dermed Tage Nielsen op af stolen. .

"Jeg er ked af, at du beklikker min hæderlighed, Birte. Jeg har på ingen måde lovet nogen noget. Men jeg tror, vi får den bedste kulturformidling ved at flytte stenen til Vestermølle," understregede han.

Det hele endte med, at sagen blev sendt til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Publiceret 09 June 2020 11:30