Det er godt nyt for borgerne, for plante- og dyrelivet og for skolebørnene, der får nye bynære og artsrige oaser at leve og lære i. Pressefoto

Det er godt nyt for borgerne, for plante- og dyrelivet og for skolebørnene, der får nye bynære og artsrige oaser at leve og lære i. Pressefoto

Nye grønne oaser i Skanderborg

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning går i gang med at klimatilpasse og anlægge nye grønne områder omkring Skanderupbækken i Skanderborg

skanderborg Det er godt nyt for borgerne, for plante- og dyrelivet og for skolebørnene, der får nye bynære og artsrige oaser at leve og lære i. Klimatilpasning, biodiversitet og fordybelse bliver nøgleordene for det nye, grønne og blå anlæg, der om få år vil ligge færdigt og sno sig langs Skanderupbækken, som løber ned gennem Skanderborg og ud i Skanderborg Sø.

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har lagt sidste hånd på det fælles klimatilpasningsprojekt for Skanderupbækken, så anlægsarbejdet kan gå i gang nord for Vroldvej og Skanderborgvej efter sommerferien. Det samlede projekt forventes afsluttet i udgangen af 2022.

Anlægget bliver designet til at kunne håndtere store regnmængder, så risikoen for oversvømmelser i Skanderborg by bliver minimeret. I tilgift får byen med Wegeners Eng og Oasen to nye åndehuller, der støtter den lokale biodiversitet, som allerede er høj, men som skal forbedres yderligere gennem konkrete tiltag.

Biodiversitet

Græsset vil kun blive slået en til to gange om året, og eventuelt gamle træer, som bliver skadet i anlægsfasen, vil blive efterladt, så de kan tjene som insekthoteller og værter for forskellige svampearter. Der plantes også enkelte nye træer og buskadser, men overordnet set er hensigten at bevare så meget beplantning som muligt.

Naturoplevelsen skal både styrke de rekreative muligheder tæt på bylivet og samtidig tilbyde et læringsrum til områdets skolebørn. På Wegeners Eng bliver over et regnvandsbassin anlagt en bro, der indeholder udstyr til naturfag, som eleverne på områdets skoler kan bruge til at udforske de våde og tørre områder på engen.

Bevarelsen af naturen og områdets karakter som åndehul midt i bylivet er et tydeligt ønske fra den borgerinddragelsesproces, der har været en hjørnesten i projektet. To store borgermøder har været afholdt og en dialoggruppe har været medbestemmende i hele processen.

Området skal tjene som insekthoteller og værter for forskellige svampearter, når det står klar. Pressefoto

Området skal tjene som insekthoteller og værter for forskellige svampearter, når det står klar. Pressefoto

Spænding og begejstring

Formand Claus Leick fra Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune ser frem til det endelige resultat.

"Det er fantastisk med helt nye naturområder midt inde i Skanderborg by, som jeg håber rigtig mange vil benytte fremover. Dejligt, at vi kan kombinere en praktisk løsning med at undgå oversvømmelser med at give byen og borgerne nye, grønne åndehuller," siger Claus Leick.

Bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen fra Skanderborg Forsyning glæder sig over endnu et skridt mod klimatilpasning af kommunen.

"Vi er godt i gang med at tilpasse os fremtidens klima og gøre det på en måde, der bevarer naturen og sikrer borgerne mod oversvømmelser. Jeg tror på, at Skanderupbækken bliver et godt eksempel på, hvordan tekniske regnvandsløsninger i tæt bebyggede områder kan gå hånd i hånd med rekreativt liv og naturbeskyttelse i et frugtbart samarbejde mellem kommune, forsyning og borgere," siger Martin Frausing Poulsen.

mj

Fakta

Skanderupbækken og klimatilpasning:

  • Skanderupbækken skal klimatilpasses, fordi den optager regn- og overfladevand fra et meget stort opland og derfor giver mulighed for at forebygge fremtidige oversvømmelser længere nede ad bækken ved at sætte ind her.
  • Skanderupbækken og områderne omkring bliver anlagt over tre faser. Den første vest for Vroldvej og Skanderborgvej fra midten af 2020, den anden på Wegeners Eng mellem Anesmindevej, Kirkevej og Vroldvej fra starten af 2021, og den tredje, Oasen mellem Skanderupgade, Egholmsvej og Banegårdsvej, bliver gennemført i 2022.
  • Områderne er designet af Labland Architects med Skanderborg Kommune som bygherre og Skanderborg Forsyning som rådgiver.
  • Projektet har et budget på 38 mio. kr. Hertil kommer 3 mio. kr. til bevaring og forbedring af den nuværende biodiversitet, samt opførelse af rekreative anlæg ved søerne og anlæg af stier.
  • Skanderupbækken er et af 12 anlægsprojekter i Skanderborg Kommunes overordnede klimatilpasningsplan, der kombinerer skybrudssikring med grønne byrum.

Publiceret 09 June 2020 15:05