CO2-udledning i Skanderborg. Kilde: Skanderborg Kommune

CO2-udledning i Skanderborg. Kilde: Skanderborg Kommune

Fremgang i Skanderborg:

CO2-udledning faldet med 68 procent på 10 år

Især kommunen har begrænset sin CO2-udledning

Af
Claus Sonne

Klima Siden 2009 har Skanderborg Kommune sænket sin udledning af CO2 med hele 68 procent, med et fald fra 2018 til 2019 på 18 procent. Også for borgerne i kommunen går det den rigtige vej med et fald fra 2007 til 2019 på 37 procent - svarende til, at hver indbygger i kommunen nu udleder 5 tons CO2 mod 8 tons i 2007.

Det fremgår af energiregnskabet for Skanderborg Kommune.

Kommunens mindreforbrug fra 2018 til 2019 skyldes ifølge regnskabet især to ting, nemlig et fald i varmeforbruget i de kommunale bygninger på 8 procent og mere ren strøm (læs: vindmøller).

Energiforbrug per indbygger. Kilde: Skanderborg Kommune

Energiforbrug per indbygger. Kilde: Skanderborg Kommune

Men også månedlige rapporter til ledere og pedeller med budget i forhold til forbrug til el, vand og varme i forhold til budget i skoler og daginstitutioner batter. Modellen skal nu rulles ud i de øvrige kommunale bygninger. To andre punkter på besparelseslisten er to maskinmestre, som løbende er rundt i bygningerne og foretager optimering af varmeanlæggene her, samt Skanderborg-modellen, hvor institutioner selv kan anvende sparede kroner til drift.

At hver enkelt borger i kommunen er blevet 3 tons CO2 'lettere' skal især tilskrives et skifte fra kul til biomasse og vindmøller i den energi, vi forbruger. Energiregnskabet viser i øvrigt, at de to store vindmøller, der i 2017/18 blev opstillet ved Låsby, producerer mere strøm end de øvrige 13 vindmøller, der findes i kommunen, nemlig 16,6 mio. KWh mod 15 mio. KWh.

Publiceret 08 June 2020 10:00