Borgmester Frands Fischer & Co. i Byrådet har vedtaget en ny boligpolitik, der strammer op på bl.a. æstetik.

Borgmester Frands Fischer & Co. i Byrådet har vedtaget en ny boligpolitik, der strammer op på bl.a. æstetik.

Ny boligpolitik klar:

Fokus på æstetik og pris

Byrødderne lovede hinanden at huske landområderne

Af
Claus Sonne

Så har Skanderborg Kommune officielt fået en ny boligpolitik. Den indeholder blandt andet kodeord som æstetik og fokus på byggehøjder og priser - og byrådsmedlemmerne er generelt godt tilfredse med den nye boligpolitik.

"Det er en god boligpolitik. Vi går fra 62.000 til 70.000 indbyggere i kommunen de næste 10 år, og det er en kæmpe fordel med en god boligpolitik, så vi kan styre væksten," sagde Bent Jacobsen (V).

Flere byrødder pegede på vigtigheden af en mangfoldig boligmasse.

"Vi ønsker boligområder med høj grad af mangfoldighed, og at folk bor på kryds og tværs. Der skal være en bolig til direktøren og den enlige mor eller far, gerne dør om dør," sagde Anne Heeager (R).

"Det er også vigtigt, at vi kigger på priserne. Der er folk, der må flytte fra kommunen, fordi man ikke kan finde bolig, man kan betale, selv om man er i arbejde," lød det fra Søren Nielsen (S).

Lars Lindencrone (S) og Anders Rosenstand Laugesen (V) pegede på vigtigheden af at huske hele kommunen, også den uden for centerbyerne.

"Alle skal være med hele livet i kommunen. Der står desværre ikke ret meget i politikken om udviklingen på landet. Spørgsmålet er, om vi ikke skal lave landdistriktspolitik og sende et klart signal om, at vi også vil udvikling på landet," sagde Laugesen og blev suppleret af borgmester Frands Fischer (S):

"Vi skal se på hvor vi kan finde plads til ekstra udstykninger, så vi holder gang i udviklingen på landet," sagde denne.

Thomas Cordtz (C) puttede lidt malurt i bægeret.

"Jeg har kaldt politikken tandløs, men jeg er glad for æstetik-fokusset og at der skal bygges i respekt for det bestående. Det tandløse skylder de lempelige kommuneplanrammer, der gør det svært for os, fordi vi har områder, der for længst er solgt til investorer, der allerede har lagt planer. Derfor kan politikken blive tandløs," sagde Cordtz.

Publiceret 04 June 2020 16:00