Kommunen:

Oddervej er statistisk ikke så farlig

Det seneste uheld på Oddervej rykker dog vejen op på listen over prioriterede cykelstier

Af
Claus Sonne

Det var ikke hverdagskost, da en 17-årig pige på sin cykel for nylig blev ramt af en campingvogn på Oddervej ved Vestermølle. Det forklarer Brian Nielsen fra Vej & Trafik i Skanderborg Kommune.

"På den omtalte strækning, har politiet ikke registreret nogen uheld de sidste fem år," fortæller han.

Uheldet, hvor den 17-årige pige heldigvis slap uden store skader betyder, at vejstrækningen ud af Skanderborg mod Odder ændrer status på kommunens prioriterede liste over cykelstier.

"Vores prioriteringsliste er et værktøj, der gør, at vi kan lave en objektivt vurdering af de ønsker til cykelstiprojekter, der er i kommunen. Overordnet vurderes alle projekter ud fra fem forskellige parameter. Det enkelte parameters vægtning er politisk besluttet. De fem parmeter og vægtningen af dem er som følger (tal i procent, red): Trafiksikkerhed 20, Trafikafvikling 5, Skolevejsforhold 20, Forhold for cyklister og lette trafikanter 40 samt Miljøforhold 15," forklarer Brian Nielsen og tilføjer:

"Det omtalte uheld vil automatisk medføre, at projektet på Oddervej kommer lidt højere på liste grundet det parmeter, som hedder trafiksikkerhed."

Folk, der cykler på vejen, peger på, at der mangler plads til cyklister og gående/løbere, når to biler skal passere hinanden. Og der er lidt om snakken, siger Brian Nielsen.

"I dag er vejbredden på Oddervej ved Vestermølle ca. 6,5 meter. Det vil sige, at hvert kørespor er 3,25 meter. Havde man skulle anlægge en vej som Oddervej i dag, ville anbefalingen til køresporsbredden være på 3,50 meter. Der er dog mange veje i kommunen, som er bygget på et tidspunkt, hvor der var andre retningslinjer," lyder det.

Trug giver sikkerhed

Også det såkaldte asfalttrug, en dyb revne i rabatten tæt på vejen, er der en god forklaring på.

"Der kan være mange grunde til, at man har valgt at lave et asfalttrug i sin tid. Her har det givetvis været et ønske om at sikre, at der ikke står vand på vejen. Der kan ligeledes være forhold i området, som gør, at man ønsker at opsamle vandet i stedet for at lade det nedsive. Derfor er der rendestensbrønde, og der er lavet et asfalttrug for at sikre, at vandet ledes hen til disse," forklarer Brian Nielsen og tilføjer:

"Det er ikke vores vurdering, at asfalttruget i sig selv går ud over trafiksikkerheden. Tværtimod, risikoen for vand på vejen må formodes at være større, hvis truget ikke havde været der. Og det er vores vurdering, at det også vil kunne medføre flere uheld. Hvis der ikke havde været et trug, ville der stadig været en asfaltkant, som kan være farlig for trafikken. Hvis man eksempelvis kommer ud over kanten, kan det for både billister og cyklister være forbundet med fare at skulle tilbage på vejen. Det kan medføre, at man kommer til at lave et sving mod den modsatte kørebane, når man skal genfinde kontrollen."

Beboerne i området hævder, at trafikmængden på vejen er steget en hel. Har I tal på det?

"Ja, det har vi. Den nyeste måling er fra 2015. Fra 2006 og frem til 2015 været en stigning i trafikken på 2,7 procent om året på Oddervej," oplyser Brian Nielsen.

Publiceret 03 June 2020 11:30