Rødkløvervej i Stilling (højre side af billedet) blev bebygget med parcelhuse i sidste halvdel af 1960erne. Siden hen er Niels Bohrs Vej ud mod Østjyske Motorvej E45 blevet et stort industriområde, hvor flere ejendomme er med flade tage og mågekanoner. Afstanden til nærmeste beboelse er blot 140 meter. Dronefoto: Michael Wulff

Rødkløvervej i Stilling (højre side af billedet) blev bebygget med parcelhuse i sidste halvdel af 1960erne. Siden hen er Niels Bohrs Vej ud mod Østjyske Motorvej E45 blevet et stort industriområde, hvor flere ejendomme er med flade tage og mågekanoner. Afstanden til nærmeste beboelse er blot 140 meter. Dronefoto: Michael Wulff

Beboere generet af mågekanonerne i Stilling

Den 11-årige cavalier-hund Balder gav op som rystende nervevrag

Af
Michael Wulff

STILLING "Det var den sidste hund, vi skulle have. Men vi havde ikke regnet med, at den skulle herfra på denne måde." Sådan fortæller Mary Rasmussen på Rødkløvervej i Stilling.

Hun og manden, et pensionistægtepar på 75 og 79 år, har i måneder set deres cavalier-hund Balder blive mere og mere nervøs, når dele af industrien på den nærliggende Niels Bohrs Vej har affyret automatiske skræmmelyde og kanonskud for at holde mågerne væk.

"Og for nogle uger siden besluttede vi, at Balder skulle aflives. Den turde ikke gå ud i vores have om aftenen. Andre gange kørte vi op til Fruering for at lufte den," siger Mary Rasmussen.

Balder var en 11 år gammel hund af racen Cavalier. Den fik dårlige nerver, da mågerne i nabolaget i Stilling skulle skræmmes væk med kanonskud, fortæller dens ejer, som nu har ladet den aflive. Privatfoto

Balder var en 11 år gammel hund af racen Cavalier. Den fik dårlige nerver, da mågerne i nabolaget i Stilling skulle skræmmes væk med kanonskud, fortæller dens ejer, som nu har ladet den aflive. Privatfoto

Måger slår sig ned

Problemet ligger i, at mågerne har fået god fidus til de flade tage på de store industribygninger i området.

Men mågerne efterlader mange hundreder kilo ekskrementer, som giver virksomheden store ekstra udgifter for at få det fjernet.

Derfor bliver en skadedyrsbekæmper taget med på råd, og det foreslås at opsætte et anlæg, som kan registrere fuglene og dermed aktivere en højttaler med skræmmelyd – og så et skud med gaskanon, hvis ikke det første hjælper.

Skanderborg Kommune bliver i efteråret 2019 kontaktet af i alt 11 borgere fra Rødkløvervej, som alle har følt sig generet af ’de skudlignende brag og skræmmeskrig fra fugleskræmmere’ som de hører på alle tider af døgnet. Støjen kommer fra ejendommene på Niels Bohrs Vej 17 og 37, ejendomme som er ejet af Hanssen Ejendomme A/S.

Ringede til borgmesteren

Derfor mødes kommunen med Hanssen Ejendomme A/S 26. november 2019 for at besigtige fugleskræmmerne og foretage støjmålinger på taget samt i skellet ind til beboerne på Rødkløvervej, hvor den nærmeste parcel ligger blot 140 meter væk. Mary Rasmussens hus har 200 meter til industriejendommen.

For nogle uger siden besluttede vi, at Balder skulle aflives. Den turde ikke gå ud i vores have om aftenen

"Og jeg har lavet mine egne optegnelser af, hvornår der bliver skudt," siger hun og hendes mand, der også går i direkte kontakt med Skanderborg Kommune.

"Men det fik vi ikke rigtig noget ud af. Til sidst ringede jeg til borgmesteren og skældte ud. Siden har vi ikke hørt kanonen derovre fra," forklarer Mary Rasmussen.

Henvendelser fortsætter

Udgangen på Skanderborg Kommunes møde med Hanssen Ejendomme A/S bliver i første omgang, at gaskanonerne ikke må bruges i tidsrummet kl 18-7. Udstyret bliver samtidig justeret ned i lyd, og der føres logbog, som kommunen får indblik i.

Herefter mente Skanderborg Kommune, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for virksomhedstøj ikke var overskredet.

Men henvendelserne fra beboerne på Rødkløvervej fortsætter. De ønsker en skærpet regulering i forhold til anvendelsen af gaskanonerne. Beboerne henviser til et regulativ fra Tønder Kommune, som har skærpet reglerne lokalt, så en gaskanon ikke må affyres nærmere end 600 meter fra beboelse. I Stilling er der cirka 200 meter.

Ønsker tilfredse naboer

Hos Hanssen Ejendomme A/S er man opmærksomme på problemet for beboerne i Stilling.

"Vi vil gerne have tilfredse naboer," siger facility manager Steffen Møller, som selv har været i direkte kontakt med en repræsentant for beboerne på Rødkløvervej.

"Vi må løse det sammen," siger han.

Når Skanderborg Kommunes Miljø- og Planudvalg mødes 2. juni, er et af punkterne netop regulering af fugleskræmmere. Som bilag til dagsordenen er Tønder Kommunes forskrift for brug af gaskanoner vedhæftet.

Publiceret 01 June 2020 11:30