En af cotonatidens nye ideer er bønnelunden ved Skanderupkirke. Den ide kan meget vel få lov at blive mere permanent. Privatfoto

En af cotonatidens nye ideer er bønnelunden ved Skanderupkirke. Den ide kan meget vel få lov at blive mere permanent. Privatfoto

Corona får præsterne ud på de sociale medier

Nød lærer nøgen kvinde at spinde og vil man ud og have fat i sin menighed, er sociale medier et godt redskab

Af
Grethe Bo Madsen

genåbning Bønnelund med malede sten, gårdsanger-gudstjenester, online-andagter og drive-in gudstjenester.

Opfindsomheden har været stor blandt Skanderborg Provstis præster og særligt mulighederne på de sociale medier er blevet prøvet af i stor stil, både med billeder på Instagram, nyheder på Facebook, streamede gudstjenester på YouTube samt podcasts om meditation og tanker om tro.

"Der har været utrolig mange gode nye tiltag, og nogle af dem vil nok hænge ved," siger provst Jacob Køhn Andersen.

"En af de ting, der i hvert fald helt sikkert er kommet for at blive, er de mange gode erfaringer, man har gjort sig med de sociale medier. Facebook har været en væsentlig kanal ud af huset med nyhedsopslag og streaming. Noget har virket endda rigtig godt, og vi har fået en bedre forståelse for, hvordan vi kan bruge de social medier," understreger han.

Positiv opdagelse

Sognepræst Line Rudbeck er en af dem, der fundet på nye tiltag under corona-krisen. Som et twist på de klassiske plejehjemsgudstjenester er han taget rundt til lokalcentre og har holdt gårdsanger-gudstjenester for de ældre.

"Det her med at være ude og spille og synge og være lidt mere uformelt tilstede, den slags arrangementer tror jeg vi tager med os videre. Vi har bugt hinanden og vores kompetencer på nye måder og været kirke på nye måder," fortæller hun.

"Og så har vi selvfølgelig også taget nye platforme i brug. Det har været en positiv opdagelse, og i lighed med mange andre arbejdspladser så har vi fundet ud at, hvordan vi digitalt kan lave mange nye tiltag hurtigt og enkelt. Når der engang lukkes helt op igen, så er det helt sikkert erfaringer, vi vil tage med os videre og gøre brug af med mellemrum," mener hun.

Savner fællesskabet

"Det vi især har manglet under nedlukningen, er samværet og fællesskabet, og den del af kirken mangler jo på de elektroniske medier. Men jeg tror at online-andagter og streamede gudstjenester når ud til nye målgrupper, som vi ellers ikke ser i kirken. Her har de kunnet snuse til kirken på en uformel måde."

Det er da også især samværet og fællesskabet, der prioriteres af Line Rudbesk i forbindelse med genåbningen.

"Det er det vigtigste, nu når vi åbner op. Mange har virkelig savnet at være samme i rammer, hvor der er plads til alle vores forskelligheder."

Publiceret 24 May 2020 11:30