På billedet ser man to medarbejdere i gang med svejsning af rørsystem til UV-anlæg. Pressefoto

På billedet ser man to medarbejdere i gang med svejsning af rørsystem til UV-anlæg. Pressefoto

Danmarkshistoriens største UV-projekt til drikkevand

Skanderborg-virksomheden SILHORKO har vundet den største UV-ordre i Danmark nogensinde

skanderborg Kunden er HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab - der årligt indvinder mere end 50 mio. kubikmeter grundvand. Rammeaftalen på et større millionbeløb dækker levering af i alt 35 UV-anlæg og dækker også over installation, opstart, reservedele samt service og support.

UV-anlæg som ekstra sikkerhed Forsyningen af drikkevandet til hovedstadsområdet er fordelt på syv regionale vandværker samt en række mindre lokale værker. HOFOR har valgt at etablere UV-anlæg som en ekstra sikkerhed. Det ultraviolette lys (UV) desinficerer vandet, og der opnås derved en ekstra sikkerhed for, at det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne, har den bedst opnåelige kvalitet.

Vandet ændrer ikke smag ved behandlingen, der heller ikke påvirker drikkevandskvaliteten på anden måde. Ved siden af etablering af denne ekstra mikrobiologiske barriere vil HOFOR fortsætte med den normale hyppige kontrol af drikkevandskvaliteten.

Værdiskabende løsning

"HOFOR har valgt SILHORKO som leverandør af UV-løsningen ud fra en samlet vægtning af pris, kvalitet og service og support. Der er lagt vægt på service og support, hvor SILHORKO blandt andet er karakteriseret ved en stærk organisation med lave tilkaldetider. Perioden efter aftalens indgåelse har båret præg af åbenhed, tillid og god planlægning. Vi i HOFOR har fået etableret et godt samarbejde med SILHORKO og i særdeleshed deres projektleder Thorbjørn Skanse Hinge. Derfor glæder vi os til samarbejdet og til at få implementeret HOFORs strategi for UV-anlæg på vandværkerne," fortæller HOFORs projektchef Erling Fischer.

UV-teknologi i den danske vandbranche Projektet må, både på grund af omfanget og HOFORs position, betegnes som et afgørende gennembrud af udbredelsen af UV-teknologi i den danske vandbranche.

"Vi er meget stolte af ordren, som er et resultat af mange års fokus på UV-anlæg," udtaler Thorbjørn Skanse Hinge, UV-produktspecialist hos SILHORKO.

UV-anlæggene er udviklet af tyske Wedeco, som er en af verdens førende producenter af UVdesinfektionsanlæg af høj kvalitet. SILHORKO har leveret og serviceret Wedecos anlæg i 25 år og har således opbygget en stor ekspertise med UV. Med mange aktive kunder – både vandværker og industrielle virksomheder – tilbyder SILHORKO landsdækkende service med veluddannede serviceteknikere og lagerfører alle nødvendige dele til UV.

mj

Publiceret 23 May 2020 10:00