Sådan var placeringen af et trailcenter, med filialer, ved Ry tænkt. Sagen har kørt i tre år og finder måske sin afgørelse i august.

Sådan var placeringen af et trailcenter, med filialer, ved Ry tænkt. Sagen har kørt i tre år og finder måske sin afgørelse i august.

Planer om et trailcenter får en tur mere i møllen

Sagen om et trailcenter ved Ry har kørt siden 2017

Af
Claus Sonne

Friluftsliv I 2017 blev ideen om et trailcenter ved Ry lanceret, men siden da er der ikke sket meget - ud over snak, idéudveksling og tegning af skitser. Spørgsmålet er, om ideen er levedygtig.

På sit seneste møde Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, at 'der arbejdes videre med at afsøge mulighederne for at realisere et trailcenter i samarbejde med Lokale- og anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund i en eller anden størrelsesorden i samarbejde med lokale interessenter'.

"Vi afsøger flere muligheder," lyder det fra udvalgsformand Tage Nielsen (R).

Ved budgetaftalen for 2019 afsatte Byrådet 2,335 mio. kr. svarende til 1/3 del af den samlede anslåede finansiering. Lokale og Anlægsfonden yder tilsagn om støtte med 2,4 mio kr. og resterende finansiering svarende med samme økonomiske ramme ca. 2,4 mio. kr. er planlagt at skulle ske ved anden ekstern finansiering.

Oprindeligt var planen, at hovedcenteret skulle placeres dels på P5 på FDF Friluftcenter Slettens arealer og en mindre filial ved Ry Hallerne, men den model skød FDF ned i 2019.

Publiceret 22 May 2020 18:30