Repræsentanter for fem østjyske landboforeninger og Vestermølle ved anlægget i vildnisset, sommer 2019. Privatfoto

Repræsentanter for fem østjyske landboforeninger og Vestermølle ved anlægget i vildnisset, sommer 2019. Privatfoto

Mindesten: Skal den flyttes eller er den en del af kulturlandskabet?

Flytning af Anders Nielsens mindesten til Vestermølle falder ikke i alles smag. Nu skal Byrådet tage stilling til sagen

Af
Grethe Bo Madsen

UgeBladet bragte i sidste uge nyheden om, at mindeanlægget for andelsbonden Anders Nielsen, en af drivkræfterne bag oprettelsen af andelsbevægelsen i Danmark, flyttes til Vestermølle.

Den beslutning er det dog ikke alle byrådsmedlemmer, der er enige i. Næstformand i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Birte M. Andersen (V), har nu - på egne veje - anmodet om at få sagen behandlet i byrådet.

Klausul om opretholdelse

"For mig er der tale om et kulturhistoriske mindesmærke og et vigtigt bidrag i vores kulturlandskab," forklarer Birte M. Andersen, og fortsætter:

"Anders Nielsen, en af andelsbevægelsens største skikkelser, boede og havde sit virke med udgangspunkt fra Svejstrup Østergård. Mindeanlægget blev etableret tæt på hans gård efter enken, Kirstine Nielsens, ønske og overdraget til Dover Sogn med den klausul, at mindestenen aldrig måtte bortfjernes og at anlægget for altid skal opretholdes og vedligeholdes."

Anlægget er placeret mellem Anders Nielsens gård og Dover Kirkegård, hvor han er begravet.

"Derfor mener jeg, det er vigtigt at fastholde, vedligeholde og fortælle historien om Anders Nielsen og hans gerning netop på det sted. Man har jo heller ikke flyttet mindestenen for Kaj Munk eller Jellingestenen," understreger Birte M. Andersen.

Hun beder samtidig byrådet om dels at udfærdige en vedligeholdelsesplan for sten og mindelund på den nuværende placering, udarbejde en plan for formidling af historien om Anders Nielsen samt at tage skridt til rejsning af en fredningssag af mindesten og anlæg.

Kattelem i skødet

Jørgen Lund Christiansen, formand for Vestermølle Møllelaug, er enig med Birte M. Andersen i, at der skal værnes om kulturarven. Det er ifølge ham netop baggrunden for ønsket om at flytte anlægget.

"Møllelauget har længe arbejdet for at få mindeanlægget renoveret. Tidligere stod mindestenen mere end 20 meter fra vejen på et plateau, hvor folk kunne dvæle, men i 1959 blev anlægget molesteret, da Ryvej blev udvidet, og i dag er mindelunden groet til i skidt og krat," fortæller Jørgen Lund Christiansen.

Imidlertid sagde kommunen med henvisning til den stærkt trafikerede Ryvej nej til en renovering og kom med forslaget om at flytte anlægget til for eksempel Vestermølle, hvor der i forvejen er et Anders Nielsen-museum.

Møllelaugets formand anerkender, at der er en tinglyst klausul om, at mindestenen skal blive stående "for stedse", men enken åbnede dog ifølge Jørgen Lund Christiansen en kattelem for en fremtidig flytning.

"Kristine Nielsen gradbøjede "altid" ved at lave en port i skødet og sætte to låse på den i form af påtaleret til henholdsvis danske andelsbønder ved Andelsudvalget og hendes efterkommere i lige linie. Et ja fra begge til en flytning kan åbne porten. Og der foreligger både et ja fra Andelsudvalget og Anders og Kirstines oldebørn," konstaterer han.

Publiceret 20 May 2020 11:30