Krydset markerer ikke en skat på adressen Hårbyvej 2 ved Firgårde, men en tidligere losseplads, der nu skal undersøges. Foto: Google Earth

Krydset markerer ikke en skat på adressen Hårbyvej 2 ved Firgårde, men en tidligere losseplads, der nu skal undersøges. Foto: Google Earth

Regionen undersøger gammel losseplads

Af
Claus Sonne

På adressen Hårbyvej 2, lige syd for Firgårde, blev der fra 1978 og frem til 1995 i en nedlagt mergelgrav deponeret affald fra både husholdninger og erhverv, herunder kemikalier samt bygge- og husholdningsaffald. Det har forurenet jorden, hvorfor Region Midtjylland gør klar til at undersøge området, der ligger cirka 300 m fra en af Ry Vandværks såkaldte kildepladser.

Det fremgår af den meget omfattende rapport, som Region Midtjylland har fået udarbejdet, at selv om der er for høje niveauer af bl.a. tungmetallerne cadmium, nikkel, zink og bly, olie- og tjærestoffer samt pesticider i jorden, så er der ikke sket en transport af disse til drikkevandet.

"Jordforureningen påvirker på nuværende tidspunkt ikke drikkevandskvaliteten i Ry Vandværk," fremgår det.

Området er en del af et større område på 106 hektar, hvor Skanderborg Kommune har varslet et forbud mod at benytte sprøjtemidler. Der pågår i øjeblikket forhandling om, hvordan aftalerne med de berørte grundejere skrues sammen.

OBS: I den trykte udgave af UgeBladet kan man læse, at regionen vil fjerne lossepladsen. Så langt er man altså ikke i forløbet.

Publiceret 17 May 2020 10:00