Repræsentanter for fem østjyske landboforeninger og Vestermølle ved anlægget i vildnisset, sommer 2019.

Repræsentanter for fem østjyske landboforeninger og Vestermølle ved anlægget i vildnisset, sommer 2019.

Kulturhistorisk mindesmærke flyttes til Vestermølle

Et værdifuldt, kulturhistorisk mindesmærke trækkes ud af glemsel og får en hædersplads ved mølledammen på Kultur- og Oplysningscenter Vestermølle

Engang til efteråret vil Vestermølle og Skanderborg kunne klippe snoren til en 'ny' national besøgsattraktion.

Fredningsnævnet har tilsluttet sig Skanderborg Kommunes ja til, at mindeanlægget for andelsbonden Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, flyttes fra Ryvejen syv km. fra Skanderborg til Vestermølle. Her besøger et tusindtal hvert år Møllelaugets udstilling om Anders Nielsen. Såvel hans efterkommere som Danske Andelsselskaber, i dag integreret i Landbrug & Fødevarer, har anbefalet flytningen, fordi anlægget her vil minde mange flere om et helt afgørende stykke danmarkshistorie. Vestermølle har årligt 125.000 besøgende og kan med anlægget på plads meget vel få flere.

Indviet i 1929

'DE DANSKE ANDELSFOLK REISTE I TAKNEMLIGHED DETTE MINDE' står der på en stor marksten ved Ryvejen, hvor mindepladsen blev indviet i 1929, et år efter Anders Nielsens død som 68-årig. Allerede i 1959 blev stedet molestreret af en rationalisering, der skulle gøre det nemmere at passe det. I dag ligger pladsen overset og forsømt hen.

Anlægget leder tanken hen på en markant og helt afgørende del af danmarkshistorien: Udviklingen af landbruget fra knokkelarbejde og ringe høst til et effektivt erhverv og kvalitetsproduktion. Her spiller etableringen af bøndernes egne forretninger, andelsforeningerne ind. Der er en lige linje herfra til afvandring fra land til by, opblomstring af industriproduktion og handel samt dannelse af fagbevægelsen. Staten, velfærdssamfundet, blev del af det forsikringsberedskab, vi trækker på i krisetider.

Favnede utroligt bredt

Anders Nielsen var ikke blot synonym med etablering og udvikling af andelsselskaber, men også med dygtiggørelse af piger og karle på landet samt innovation, forskning og udvikling, initiativer og investeringer. Udvælgelse af de rette plantesorter og korrekt gødskning førte til langt bedre ydelse på marken, etablering af kontrolforeninger og avlsarbejde i stalden. I 1882 blev verdens første andelsmejeri åbnet i Hjedding, 25 år senere var der 1.300 ud over landet. Året efter fulgte verdens første indkøbsforening for foderstoffer i Kolding, og i 1887 kom verdens første andelssvineslagteri i Horsens til. Dansk bacon og Lurpak-smør blev efterspurgt i England og ud over verden.

Den håndgjorte smedejernskæde er mellem 90 og 100 meter lang og i imponerende god stand efter 90 år ude i naturen, Den omkranser med patina og glød – fæstnet til cirka 35 dels tilhuggede granitpullerter, dels natursten – det cirka 1000 kvm. store anlæg.

Den håndgjorte smedejernskæde er mellem 90 og 100 meter lang og i imponerende god stand efter 90 år ude i naturen, Den omkranser med patina og glød – fæstnet til cirka 35 dels tilhuggede granitpullerter, dels natursten – det cirka 1000 kvm. store anlæg.

I 1864 tabte Danmark en tredjedel af riget, og i 1880'erne blev vi, som det øvrige Nordeuropa, oversvømmet af billigt korn fra prærien i USA. Jernbaner og dampskibe slog bunden væk under et gammeldags landbrug baseret på ineffektiv kornavl og primitiv studedrift ud af landet.

I 2019 satte Møllelauget, fem østjyske landboforeninger, Mejeriforeningen og DLG sammen med Fællesfonden, Kulturfonden og Andelsfonden sig for at renovere og tilbageføre anlægget til oprindelig form med plads for besøgende til at dvæle og drikke medbragt kaffe. Det sagde Skanderborg Kommune, anlæggets ejer, nej til, bl.a. ud fra, at det ligger klos op ad den stærkt trafikerede Ryvej. Kommunen foreslog at flytte anlægget, og nævnte Vestermølle som nyt hjemsted. Landskabsarkitekt Kræn Ole Birkkjær har udarbejdet forslag til placeringen her:

En nu 90-år gammel, i dag patineret, men utrolig velbevaret, håndlavet smedejernskæde er anlæggets symbolske sjæl: Andelsbevægelse er samarbejde: Leddene skal være så stærke, at kæden kan holde. Anders Nielsen-kæden er placeret på store marksten og tilhuggede granitsten, som i dag omkranser anlægget. Kæden kommer på hhv nord- og østsiden af mølledammen til at lede frem til fire mindesten med inskriptioner og illustrationer, som får plads i haven mellem Oddervej og stuehuset på Vestermølle. Samtidig færdiggøres en vandresti omkring mølledammen.

Publiceret 17 May 2020 11:30