Flere huse ved Alken blev oversvømmet tidligere på året. Privatfoto

Flere huse ved Alken blev oversvømmet tidligere på året. Privatfoto

Politikerne går til kamp mod vand i Alken

Der skal findes en løsning, der forebygger flere oversvømmelser

Af
Claus Sonne

Foråret bød på en større oversvømmelse af flere områder ved Alken, hvor flere huse fik store vandskaber. Nu sætter politikerne fokus på at finde en løsning.

"Vi har fået en henvendelse fra Grundejerforeningen Alken Enge, der ønsker foretræde for Miljø- og Planudvalget , og som har en række gode forslag. Men i første omgang tager udvalget ud og kigger på området," fortæller Claus Leick (SF), formand for benævnte udvalg.

Med i regnestykket om de for store vandmængder i området er også den kendsgerning, at Alken Enge og Illerup Ådal har stor arkæologisk betydning. På stedet er der bl.a. fundet store mængder våben fra jernalderen.

"Vi skal finde en løsning, der tilgodeser flere forskellige ting. Der er både et hensyn til beboerne i området, til arkæologien og til klimaet. Så det er ligner noget, hvor vi kommer til at samtænke og finde en løsning, der rammer bredt," siger Claus Leick og fortsætter:

"Vi er også i gang med at kigge på en helhedsplan for Gudenåen, i samarbejde med en række andre kommuner, og tingene hænger sammen."

Flere løsningsforslag

Grundejerforeningen Alken Enge peger i et brev til Miljø- og Planudvalget på flere forskellige løsninger af problemet med de øgede vandmængder:

  • En yderligere forstærkning af bredden mod Mossø og hævet kørebane på Alkenvej.
  • En offentlig overtagelse af stemmeværket ved RyMølle for at få de bedste handlemuligheder både i løbet af året og ved kriser.
  • Anlæggelse af vandreservoirer i Illerup Å, som kan få bufferfunktion ved ekstremregn - fx ved Offerdalen og ved Møllevad.
  • Et opdateret regulativ for Illerup Å med klare retningslinjer for oprensning, uddybning og også vedligeholdelsesforpligtelse af brinker.
  • En permanent forstærkning af dige og brink ved Illerup Å ind mod Alken Enge.

Publiceret 16 May 2020 11:30