Ifølge Anders Laugesen (V) har udligningsreformen ingen negative konsekvenser de første to år. Foto: Mike Madsen

Ifølge Anders Laugesen (V) har udligningsreformen ingen negative konsekvenser de første to år. Foto: Mike Madsen

Udligning: Ikke så ringe endda de første år

Anders Laugesen (V) mener ikke, reformen er helt så slem endda de første år. Borgmester Frands Fischer (S)) er dybt uenig

Af
Grethe Bo Madsen

udligning udligning Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, ej heller udligningsreformen. Mens flertallet af byrødder indtil nu har været enige om, at reformen er et meget surt bolsje med voldsomme følger for Skanderborg Kommunes økonomi, så peger Venstres Anders Laugesen nu på, at det ikke er så slemt endda på kort sigt.

"Det er en rigtig god nyhed til alle borgere i Skanderborg Kommune. Udligningsreformen giver ikke i sig selv anledning til yderligere problemer for Skanderborg Kommune indenfor de næste to et halvt år," siger han.

Det budskab er han nået frem til ved at se på den måde, reformen indfases på over de kommende år.

For Skanderborgs vedkommende sker det med 12. mio. kr. i 2021, 24 mio. kr. i 2022, 36. mio. kr. i 2023 og derefter det fulde beløb på 42,8 mio. kr fra 2024.

Ingen problemer før 2023

"Ser man isoleret på udligningsreformen, så har vi ingen problemer før 2023, fordi udligningsreformen indfases over flere år. Når man samtidig tager andre aspekter af reformen i betragtning, så er der faktisk et overskud i Skanderborgs favør," mener Anders Laugesen.

Han peger dels på det midlertidige finansieringstilskud på godt 16 mio. kr. som Skanderborg Kommune har modtaget i en årrække, og som vil fortsætte indtil videre, og dels på den bagudrettede kompensation på 3,3 mio. kr., som Skanderborg vil modtage i både 2021 og 2022.

"Hvis man ser isoleret på reformen, så er der altså en gevinst i 2021 på 7,3 mio. kr., som vi kan sætte i banken. I 2022 er der et minus på 4,7 mio. kr, men det kan jo dækkes af de 7,3 mio. kr. fra banken, så vores kasse påvirkes ikke negativt af den nye udligningsreform før i 2023," mener han.

"Jeg synes derfor ikke, man kan sige, at reformen banker bunden ud af den lokale økonomi de første år, så der er ingen grund til at bruge den som argument for skattestigninger. Vi har tid til at finde andre løsninger. På længere sigt vil reformen give os store udfordringer. På længere sigt vil reformen give os store udfordringer," understreger Anders Laugesen," understreger Anders Laugesen.

De 16 mio. kr. er "brugt"

Spørgsmålet er, om det er godt eller skidt for Skanderborgs udsultede økonomi at se isoleret på reformen.

I det budgetforlig et enigt byråd inklusiv Venstre vedtog sidste år, er de 16 mio. kr. fra finansieringstilskuddet nemlig allerede indregnet.

Finansieringstilskuddet har kommunen modtaget hvert år siden 2010, og derfor har byrødderne de seneste år budgetteret med tilskuddet. De 16 mio. kr. er derfor allerede regnet ind i budgetterne for perioden 2020 til 2023.

I det budget er der planlagt store besparelser på velfærden i Skanderborg. 19 millioner kr. er allerede sparet i år. Det beløb vokser til 60 mio. kr. i 2023. Tager man de 16 mio. kr. ud af budgettet for hvert af årene 2021-2023, skal man ganske enkelt ud og finde pengene et andet sted.

Ifølge Frands Fischer (S) er der i budgetforliget for 2020-2023, som Venstre er en del af, allerede budgetteret med de 16 mio. kr. fra finansieringstilskuddet. Pressefoto

Ifølge Frands Fischer (S) er der i budgetforliget for 2020-2023, som Venstre er en del af, allerede budgetteret med de 16 mio. kr. fra finansieringstilskuddet. Pressefoto

Nødvendigt med en langsigtet løsning

"Det er rigtig nok, at udfordringen ikke er lige så stor det første år, som i 2024, men at kalde det en god nyhed, er en slem overdrivelse," mener borgmester Frands Fischer (S).

"Vi kender udfordringen. Med til det billede hører, at vi har et budgetforlig fra sidste år, hvor der er planlagt besparelser på 60 mio. kr. De 19 mio. kr. er sparet i år, men der mangler stadig besparelser for 41 mio. kr. Lægges udligningsreformens 42,8 mio. kr. oveni, så skal vi finde besparelser for 83,8 mio. kr. Dertil kommer de udgifter i forbindelse med covid-10, som vi endnu ikke kender omfanget af," forklarer borgmesteren.

"Det hjælper ikke, at man ikke vil kigge på hele regnestykket. Vi er nødt til at se på den samlede udfordring, vi står overfor. Vi skal finde en langsigtet løsning. Jeg har været med til at pege på, at noget kan hentes over skatten. Vi har ikke råd til at have hellige køer."

Ifølge Skanderborg Kommunes administrationen bliver den budgetmæssige konsekvens af udligningsreformen et minus på 8,8 mio. kr. i 2021, der vokser til 21 mio. kr. i 2022, 36,6 mio. kr. i 2023 og endelig en fuld indfasning på minus 42,7 mio. kr. i 2024.

Publiceret 15 May 2020 11:30