Debat: Kommunen ligger som den har redt

Per Jønsson, Skovkildeparken 30, Virring

Det har længe været varslet, at udligningsreformen mellem kommunerne skulle have et politisk eftersyn, for at sikre en retfærdig og bedre balanceret udligningsmodel.

En sådan model kom i hus den 5. Maj 2020 med det resultat, at Skanderborg, som en af de “store syndere” med ukontrolleret forbrug, i stedet for 50 mio. kr/årligt, nu “kun” skal af med 42.8 mio kr. hvert

år.

Det kommer vi til at mærke som skatteborgere, samtidig med, at vi må finde os i en gevaldig omstrukturering af by- og landskabsbilledet. Reformen giver kommunen ret til at hæve kommuneskatten med 0.36 procent, så skatten kommer endnu længere op i det røde felt, og over eksempelvis skatten i Aarhus. Skatten stiger fra 25.70 procent til 26.60 procent 'hvis kommunen stadig vil bruge lige så mange penge som i dag'.

Det løbende skattestop med grundskatter er med andre ord undermineret igen. Det er tydeligt, at de mange byggeprojekter i kommunen i de senere år, ikke altid har været fagligt og respektfuldt gennemført.

Protester har lydt igen og igen fra borgere, som direkte og indirekte, har været ramt af bygnings løssluppenheden i den kommunale administration og af den politiske mangel på åbenhed herunder borgerlige indvendinger.

Nu ligger kommunen som den har redt. Løbet over ende af manglende vilje hos politikernes til at lytte til borgerne. Vi har hørt vage politiske signaler om, at demokratiet i.e. borgerne 'skulle med på råd i god tid' i byggesager. Ikke kun en forsinket hørings akt, som ingen indflydelse havde.

Byggeplaner blev og bliver gennemført under bordet. En politiker udtrykte det sådan: 'Vi gav byggetilladelse på projektet allerede for mange år siden, så derfor kunne byggesagen ikke afvises eller reduceres.'

Et eksempel på dette kan man bl.a. se af den uskønne tilblivelse af Lokalplan 1141, Hjorts Allé II i Virring. Alle høringssvar var forgæves. Kampen var allerede forbi, fordi det angiveligt 'ville blive for dyrt for kommunen med et eventuelt erstatningskrav'. Denne undskyldning bruges af kommunalpolitikerne, når temaet er på bordet.

Nu ser vi så, at Skanderborg skal betale langt dyrere beløb til udligningsreformen, end det ville have kostet at opsige byggeplaner helt eller delvist. Havde kommunen tænkt sig om, kunne den have sløjfet Lokalplan 1141-II, som gnider sig op ad de bestående huse. I stedet kunne man have anlagt en lille skov eller et stort grønt område, betalt af EU midler.

De 42 omhandlede parceller, vil kun forstyrre frihed og ro i den lille, stille 'landsby' Virring. Nu skal borgerne i stedet for til lommerne og være en del af misforstået vækst. Mangel på kommunal vision og grøn omstilling kunne have forhindret, at Skanderborg fik en lussing på 42.8 mio kr. årligt i merudgifter.

Publiceret 14 May 2020 14:00