Landsbyen Sølund er et af de områder i plejesektoren i Skanderborg Kommune, der kæmper med et bekymrende sygefravær.

Landsbyen Sølund er et af de områder i plejesektoren i Skanderborg Kommune, der kæmper med et bekymrende sygefravær.

Sygefravær fortsætter med at udfordre

Især tre områder inden for ældre- og handicapområdet har mange sygemeldinger blandt de ansatte

Af
Claus Sonne

Sygefravær Skanderborg Kommune har gennem flere år kæmpet for at få nedbragt sygefraværet blandt de ansætte på ældre- og handicapområdet. Og der er tale om en kamp, der ser ud til at blive svær at vinde. De seneste tal er nemlig ikke specielt opløftende.

"Selv om vi tager højde for fravær udløst af coronaen, ser vi nogle tal, som vi ikke kan være glade for," siger borgmester Frands Fischer (S).

Der er især tre områder, der er hårdt ramt af sygemeldinger.

Plejedistrikt Hørning: Har generelt set været hårdt ramt af sygdom og særligt langtidssygdom. Der har været et stort arbejdspres, særligt i den sidste del af 2019, som har fået flere medarbejdere til at føle sig stressede. Der er for tiden et særligt fokus på sygeplejegruppen, som stadig har et højt sygefravær.

Plejedistrikt Galten: Har særligt været ramt af langtidsfravær med forskellige sygdomsforløb, som er relateret til både arbejdsmæssige og private årsager. Nogle af sygdomsforløbene har været langvarige grundet ventetider til scanning og andre undersøgelser, inden der er en endelig afklaring om tilbagevenden til arbejdet. Der er fortsat et stort fokus på kortidsfraværet med løbende rettidig dialog.

Landsbyen Sølund: Sygefraværet i Landsbyen Sølund har et niveau, som kalder på opmærksomhed og handling med henblik på at sikre bedst muligt tilbud til borgerne og en effektiv drift af Landsbyen Sølund. Derfor blev der i efteråret 2019, i regi af LMU med understøttelse af Skanderborg Kommunes HR-afdeling, nedsat en arbejdsgruppe med fokus på at reducere sygefravær. Landsbyen Sølund søger midler til et tre-årigt projekt under Beskæftigelsesministeriet med fokus på at reducere fravær.

Publiceret 14 May 2020 10:00