Debat: Har vi demokrati i skoledebatten, borgmester?

Åbent brev til Skanderborgs borgmester, Frands Fischer (S)

På vegne af Styregruppen - Herskind Det Unikke Fællesskab,Henriette E. Svensson

DEBAT I Skanderborg Kommune har man et begreb, der hedder 'Kommune 3.0'. Et begreb som skal være med til skabe fremtidens kommune. En kommune der, ifølge egne udtalelser, blandt andet ser borgerne som "ressourcestærke samfundsborgere" og hvor man som medarbejder i kommunen er "optaget af at finde den enkelte borgers ressourcer, bringe mennesker sammen, facilitere og understøtte de nye fællesskaber", så man som kommune kan skabe "et attraktivt og innovativt lokalsamfund".

4. Februar 2020 deltog jeg i et borgermøde i Stjær omkring skolestrukturen. Der var over 300 deltagere samt 11 byrådspolitikere, der havde en konstruktiv dialog om en kommende skolestruktur, og som en af politikerne stolt udtalte inden mødet var slut: "Dette er et godt bud på Kommune 3.0. En masse engagerede medborgere og politikere i skøn dialog".

Jeg deltog i mødet af generel interesse for skolestrukturen, men også fordi vi i Herskind var midt i planlægningen af et tilsvarende møde og vi ville gerne fortsætte den gode process omkring skolestrukturen. Borgermødet i Herskind blev som bekendt desværre aflyst på grund af Covid-19.

I samme ombæring blev kommunens såkaldte bruttoliste offentlig, hvor man blandt andet kunne konstatere, at man udover lukning af overbygninger nu også ville kigge på flere reelle skolelukninger i kommunen. Frustrationen 'herude på landet' var total. Midt i en tid, hvor man nu ikke længere kunne forsamles, var der pludselig så meget på spil – og ingen at spille med.

Det virkede derfor logisk at Skanderborg kommune i slutningen af marts meldte ud, at skolestruktur processen var sat på pause. Ifølge borgmesteren var baggrunden for dette: "Meget vil have ændret sig, når vi kommer ud på den anden side af det her".

Lige så stor var forundringen, da kommunen så i april melder ud, at processen nu skal startes op igen umiddelbart efter påske og med en revideret tidsplan om at nå i mål til september 2020.

Det leder mig hen til mit spørgsmål til dig Frands: Synes du, det er "demokrati 3.0"?

Det vil ikke være muligt at afholde borgermøder i forløbet, og for nogle skoler/områder fik de slet ikke chancen for at komme til orde før landet blev lukket. Og kunne det tænkes at fokus lige nu for de fleste mennesker reelt er et helt andet sted? Og hvad med alle kontraktholderne på skolerne, har de tiden til at indgå i en konstruktiv dialog med jer?

En ny skolestruktur sætter rammerne for rigtig mange fremtidige skolebørn, så hvorfor er det pludselig I har så travlt, når I nu selv har konstateret at fremtiden er så ukendt? En ny skolestruktur skulle jo gerne spejle input fra såvel land og by, forældre og børn, lærere og skoleledere. Kan man det i denne tid?

Publiceret 13 May 2020 15:00