En af de første personer til at melde sig til ressourcebanken på børne- og ungeområdet var bibliotekar Maria Kjølby. Pressefoto

En af de første personer til at melde sig til ressourcebanken på børne- og ungeområdet var bibliotekar Maria Kjølby. Pressefoto

Hjemsendte bibliotekarer vikarierer på landsbyskole

Skanderborg Kommune har oprettet en særlig jobbank i corona-tiden, der tilgodeser områder med behov for ekstra hænder.

skanderborg I takt med den gradvise øgning af aktiviteter har der vist sig et behov for at få tilført flere hænder til at løse opgaverne. Samtidig er der medarbejdere på andre områder af organisationen, der ikke er i fuld funktion.

Skanderborg Kommune har derfor oprettet en ressourcebank, som gør det muligt at bruge medarbejdere på tværs af hele organisationen.

60 frivillige

Der er etableret en selvstændig bank på ældre- og handicapområdet, hvor 60 frivillige har været tilmeldt. Det er både medarbejdere fra Skanderborg Kommune og eksterne personer, som gerne vil vikariere. Mange af de 60 personer er i funktion igen i deres normale arbejde (flere af dem kom fra skoler og dagtilbudsområdet), så pt. består vikarbanken af ca. 30 personer, der er klar til at træde til, hvis der bliver behov for det.

Samtidig er der oprettet en bank på børne- og ungeområdet. Efter at skolerne og dagtilbud igen har åbnet dørene for børnene – under hensyntagen til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne – er der behov for ekstra hænder i arbejdet. Det kan f.eks. være til rengøring af legetøj eller aflastning af det faste personale.

Mening og inspiration

En af de første personer til at melde sig til ressourcebanken på børne- og ungeområdet var bibliotekar Maria Kjølby. Til dagligt arbejder hun på biblioteket i Hørning, men hun har arbejdet hjemme siden 12. marts. I disse uger arbejder hun derfor som hjælpelærer i 5. klasse på Virring Skole.

"Jeg trængte til at komme ud, og da jeg så blev spurgt, om jeg havde lyst til at hjælpe på skolen, sagde jeg ja med det samme. Arbejdet giver mening, og det er dejligt at være ude i 'virkeligheden' igen," siger Maria Kjølby.

Hun arbejder 32 timer om ugen på Virring Skole, og det giver værdi både for børnene og hende selv.

"Jeg hjælper eleverne med opgaverne og trøster, hvis en elev har en dårlig dag. Det er hårdt, fordi jeg ikke har de pædagogiske kompetencer, som lærerne og pædagogerne har. Timerne på skolen er lærerige og brugbare i mit almindelige arbejde. Jeg er børnebibliotekar, og det er givtigt at være sammen med børnene i længere tid og få en god fornemmelse af deres ønsker og evner i forhold til læsning og informationssøgning," siger Maria Kjølby.

Hendes bibliotekarkollega Henrik Peter Jacobsen fra bibliotekerne i Skanderborg og Galten er også udlånt til Landsbyordningen Virring Skole. Han er tilknyttet dagtilbuddet Bakkehuset.

HR-afdelingen i Skanderborg Kommune koordinerer ressourcebanken. Anvisningen af nye job sker frivilligt og i dialog mellem leder og medarbejder. Udlånte medarbejdere er ansat og aflønnet, som de hidtil har været, og der er både mulighed for udlån på fuld tid eller blot et par dage om ugen.

mj

Publiceret 12 May 2020 10:45