Martin Frausing Poulsen (O) åbner en dør på klem for skattestigninger. Pressefoto

Martin Frausing Poulsen (O) åbner en dør på klem for skattestigninger. Pressefoto

Udligning:

Politikerne skal i gange med at justere i maskinrummet - her er reaktionerne...

Av! Men ikke så meget av, som det kunne have været. Byrødderne sunder sig ovenpå udligningslussingen

Af
Grethe Bo Madsen

Udligning Brikkerne til en ny udligningsreform faldt endelig på plads i sidste uge, og for Skanderborg langt fra så fordelagtig, som man havde drømt om, men heller ikke helt så slemt, som det kunne have været.

Vi har spurgt blandt byrådspolitikerne, om de er enige med borgmester Frands Fischer i, at der venter et hårdt arbejde forude, og at der kun er tre veje til at få budgettet tilbage på sporet: Spar lønkroner, skær i serviceydelserne eller sæt skatten op. Læs deres svar her:

Anders R. laugesen (V)

"Man bør sondre mellem reformens konsekvenser på kort og lang sigt. I år 2021 betyder udligningsreformen faktisk flere penge i kassen lokalt. Det skyldes, at den negative virkning af tabet på 43 mio. kr. alene indfases med ca. 12 mio. kr. årligt, mens kommunen som et resultat af reformen vil modtage ekstratilskud og kompensation på godt 19 mio. kr. I år 2022 vil reformen alt i alt lede til ca. 5 mio. kr. mindre i kassen. Reformen vil derfor ikke i sig selv give anledning til store problemer på kort sigt. Problemerne opstår senere. Vi har heldigvis tid til at tilpasse os."

Anders Laugesen (V) understreger, at det først er om et par år, det ser virkelig slemt ud. Pressefoto

Anders Laugesen (V) understreger, at det først er om et par år, det ser virkelig slemt ud. Pressefoto

Martin Frausing Poulsen (O)

"Jeg ser konsekvenserne som værende enten serviceforringelser eller indgreb i borgernes rådighedsbeløb efter skat. En del at de økonomiske udfordringer kan måske findes på udlicitering af ikke-kernevelfærds opgaver. Det vil jeg gerne se en analyse af. Det vigtigste for mig er, at man i videst muligt omfang friholder de borgernære kernevelfærdsområder - børn, unge, ældre og socialpsykiatri - for yderligere nedskæringer. Jeg mener forsat, at Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet i Skanderborg skal komme med udspil til en økonomi i balance, eftersom deres respektive partier er ansvarlig for en del af det morads, vi står over for."

Claus Leick (SF)

"Man kan diskutere, om tallene er retfærdige eller ej, men vi kommer ikke uden om, at hverken kommunen eller dens borgere generelt har de samme udfordringer, som man ser en del andre steder. I SF’s optik er det ikke et spørgsmål, om vi skal have en skattestigning, men om hvor stor den skal være. Alternativet er, at vi skal skære hårdt i en række af de ting, vi skal og gerne vil."

Tage Nielsen, (B)

"Da vi vedtog budgettet for 2020 samt overslagsårene sagde jeg i byrådssalen, at den proces, vi havde været igennem med besparelser på ca. 60 mio. kr. helårligt, ikke kunne gentages igen næste år. Det ville bringe vores serviceniveau på skole, dagtilbud, ældrepleje – ja på alle kommunale kærneområder - ned på et så uacceptabelt lavt niveau, at vi ikke kan stå til ansvar for det. Og jeg sagde også, at hvis vi ikke bliver tilgodeset i forhold til ny udligningsreform, så bliver vi nødt til at hæve skatten. Nu er vi lige præcis der, hvor vi af uforståelige grunde ikke blev tilgodeset ved udligningsreformen, tvæt imod. Vi ser derfor ikke vi kan komme udenom at hæve skatten, i hvert fald som ét af de værktøjer vi må tage i brug. Det udelukker ikke andre ting."

Tage Nielsen (B) mener ikke, økonomien vil kunne hænge sammen uden skattestigninger. Pressefoto

Tage Nielsen (B) mener ikke, økonomien vil kunne hænge sammen uden skattestigninger. Pressefoto

Peter Kjær (Ø)

"Der er et paradoks, i at en kommune med rigtig mange ressourcestærke borgere ikke kan få driften af kommunens kerneområder til at hænge sammen. Vi kender årsagen. Også den tidligere udligningsmodel har betydet, at budgetgrønthøsteren har kørt sine årlige ture. Vi er ikke blevet hørt, så nu skal vi vælge mellem at opgive eller tage udfordringen op. Vælge mellem at skuffe borgerne og presse medarbejderne eller tørre øjnene, tage handsken op og holde fast i, at vi er ressourcestærke i Skanderborg. Vi må vælge en rimelig høj standard, betale for den og lade glæden, roen og visionerne få plads igen."

Thomas Cordtz (C)

"Udligningsreformen er urimelig og en økonomisk kindhest. Men hvad udad tabes skal ind ad vindes. Og vi kan faktisk klare udfordringen, hvis venstrefløjen vil være med. Kommunen mangler ikke umiddelbart penge. Byrådet har netop budgetoverført 150 mio. kr. alene på driften, og DI og Cepos har påpeget, at kommunen kan effektivisere og løse langt flere opgaver ved hjælp af private og dermed strække skattekronerne længere. Også beskæftigelsesområdet kan vi se nærmere på. Vi har landets 8. dyreste jobcenter, der koster 141,8 mio. kr. årligt. Måske kunne nogle af de penge bruges bedre. Griber vi tingene lidt andeledes an, kan vi sikre både velfærden og finde penge til den øgede udligning."

Mira Issa Bloch (Å)

"I Alternativet ser vi det som en nødvendighed at sætte skatten op. Det er vigtigt for Alternativet, at vi har penge til den grønne omstilling, og det er i forvejen svært at få flertal i byrådet til at prioritere den nok. Jeg sidder i byrådet særligt for at være en stemme for dem, der har mindst, og har de største udfordringer, og det er meget vigtigt for mig, at vi stadigvæk kan yde en god støtte og indsat og har gode tilbud til dem."

Publiceret 11 May 2020 18:30