Ved borgermødet på Stjærskolen i februar deltog over 350 borgere fra Stjær og Storring samt flere af byrådspolitikerne. Foto: Tina Brandt

Ved borgermødet på Stjærskolen i februar deltog over 350 borgere fra Stjær og Storring samt flere af byrådspolitikerne. Foto: Tina Brandt

Ny skolestruktur:

Stjær er klar med en løsning

Borgergruppen Stjær i Udvikling har sendt byrødderne et værk på 84 sider med forslag til, hvordan Skanderborg Kommune løser udfordringerne på skoleområdet set fra et Stjær-perspektiv

Af
Grethe Bo Madsen

skolestruktur I Stjær er man klar til med saglige argumenter og fakta i lange baner at kæmpe med næb og klør for sin udskoling. Et af de principper, der lægges til grund for en ny skolestruktur, er nemlig, at der som udgangspunkt skal være to spor i en udskoling.

Det betyder, at Stjærskolens udskoling som udgangspunkt enten skal flyttes til en anden skole, eller at der skal etableres to spor i udskolingen. Det første vil borgerne i Stjær går meget langt for at undgå, og derfor har Borgergruppen Stjær i Udvikling taget initiativ til to meget velbesøgte borgermøder, hvor også byrødderne var inviteret. På det seneste møde i februar deltog godt 350 borgere.

Med denne rapport giver vi er bud på, hvad der efter vores mening er den rigtige vej at gå med Stjærskolen, så vi både kan bevare det høje faglige niveau og den høje grad af trivsel, der er på skolen i dag, og dermed forsat kan udvikle vores lokalsamfund samtidig med, at vi er en del af løsningen på Skanderborg Kommunes udfordringer på skoleområdet

Marie Hulgaard, B orgergruppen Stjær i udvikling

Samtidig har gruppen indsamlet 1165 underskrifter for at bevare udskolingen, svarende til godt 80 procent af alle voksne i Stjærskolens distrikt. De unge har iværksat deres egen underskriftsindsamling og har sammen med repræsentanter for borgergruppen afleveret 133 underskrifter til borgemester Frands Fischer (S) på Fælleden.

Og endelig har man nu udarbejdet et imponerende grundigt værk på 84 sider med input til, hvordan en ny skolestruktur kan se ud, som både bevarer udskolingen på Stjærskolen og samtidig i et større perspektiv er med til at løse en del af kommunens udfordringer på skoleområdet. Rapporten er sendt til samtlige byrådspolitikere og en række medlemmer af administrationen.

Udvikling i stedet for afvikling

"I Borgergruppen Stjær i Udvikling vil vi gerne understøtte politikernes arbejde i forhold til at tage beslutninger på det rigtige grundlag. Med denne rapport giver vi er bud på, hvad der efter vores mening er den rigtige vej at gå med Stjærskolen, så vi både kan bevare det høje faglige niveau og den høje grad af trivsel, der er på skolen i dag, og dermed forsat kan udvikle vores lokalsamfund samtidig med, at vi er en del af løsningen på Skanderborg Kommunes udfordringer på skoleområdet," forklarer Marie Hulgaard fra Borgergruppen Stjær i Udvikling om baggrunden for rapporten.

"Vi ønsker udvikling af vores lokalsamfund i stedet for afvikling, og vi ønsker at fortsætte den gode, faktabaserede og konstruktive dialog med Skanderborg Kommune om udviklingsmuligheder for vores lokalsamfund. Rapporten samler alle de input på en struktureret måde, så de er let tilgængelige i den kommende processen omkring en ny skolestruktur," fortæller hun.

Publiceret 11 May 2020 08:00