Ny Skolestruktur:

Byrødder har trukket arbejdstøjet på igen

Undervisnings og Børneudvalget er klar til at tage fat igen på arbejdet med en ny skolestruktur efter coronapause

Af
Grethe Bo Madsen

Skolestruktur Deadline for at komme med input til byrøddernes arbejde med en ny skolestruktur nærmer sig. Fra onsdag 10. juni smyger politikerne ærmerne op og går for alvor i dybden med det input, de har fået fra borgerne, samt de beregninger og analyser, de har bedt om at få gennemført i forhold til offentliggjorte de 20 scenarier.

"Lige nu handler det om at få startet processen op igen. Vi vil stadig rigtig gerne have en masse input fra borgerne. Det er meget værdifuldt for os i den videre proces," understreger Undervisnings- og Børneudvalgets formand, Trine Frengler (S).

"Vi vil også gerne på en eller måde at gennemføre de møder, der blev udsat, da coronavirus ramte. Der var blandt andet møder i Herskind, Hylke og Veng, som blev aflyst. De steder vil vi også meget gerne have en aktiv og åben dialog med. Vi forsøger at nå omkring dem inden 10. juni," lover udvalgsformanden og oplyser, at der arbejdes på at finde elektroniske løsninger til borgermøder.

Deadline for input 10. juni

"10. juni vil vi forsøge at gennemføre det stormøde med bestyrelser, kontraktholdere og den politiske følgegruppe, der blev aflyst. Formen kender vi ikke endnu. Samme dag er der deadline for mødedelene udadtil og også for at sende os nyt input. Derefter skal vi ind i politiske lønkammer og arbejde med alt det vi har fået. Alle informationerne fra borgerne og tilbagemeldinger på det, vi har fået analyseret og beregnet. Det skulle gerne munde ud i en anbefaling til byrådet i midten af august," understreger Trine Frengler.

Går alt efter planen vil det endelige forslag til ny skolestruktur blive præsenteret på et temamøde for byrådet sidst i august eller begyndelsen af september. Byrådet behandler derefter forslaget på Byrådsmødet den 2. eller 30. september, hvorefter forslaget sendes i høring. Undervisnings- og Børneudvalget opfordrer fortsat alle til at komme med input til arbejdet på denne sikre mail: BOUnystruktur@skanderborg.dk

Tidsplan for ny skolestruktur

  • 10. juni: Dialogmøde med bestyrelser, kontraktholdere, den faglige og politiske følgegruppe.
  • 2. september/30. september: Byrådet behandler forslag til skolestruktur.
  • September til november: Høring af forslag til skolestruktur.
  • 2. december: Undervisnings- og Børneudvalget behandler høringssvar.
  • 16. december: Byråd behandler høringssvar.
  • Januar/februar 2021: 2. høringsrunde
  • Februar/marts 2021: Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Byrådet

Publiceret 11 May 2020 16:00