Debat: Forkert fokus i kommunens annonce

Ebbe Kristensen, Gl. Rye, Seniorkonsulent, Mannov A/S

Debatten i Ugebladet 28. april om forslaget til en annonce om Udligningsreformens konsekvenser illustrerer godt kommunens problemer med at få fælles fodslag internt og lydhørhed hos landspolitikere i det østjyske og på Borgen.

Udligningsordningen lyder for de fleste sikkert som noget kedeligt og fjernt, men har enorm betydning for den enkelte kommunes økonomiske råderum og dermed borgernes nære velfærd. Udligningsordningen er et sammenvæv af (parti)politik og økonomi, hvor der indgår mange variable faktorer og forudsætninger i de komplekse beregninger. Derfor kan det være uhensigtsmæssigt og måske give et utilsigtet skævt billede at prøve at sammenfatte det hele i én annonce, hvor budskaberne skal være simple.

Når det er sagt, så er det naturligvis legitimt og rigtigt at fremhæve kommunens hovedbudskaber. Men her hopper kæden også af. At positionere sig direkte mod en anden kommune, og samtidig påstå, at man bliver landets fattigste kommune (hvilket næppe mange vil tro på…), holder ikke. Misundelse og selvmedlidenhed er sjældent det bedste at bygge kommunikation op på. Især, som debatten og Venstres argumenter viser, når man ikke internt i kommunen/byrådet er blevet enige om, hvad hovedargumenterne egentlig er.

Det er David mod Goliath at være op imod (eller rettere samarbejde med…)’regnedrengene’ i ministerierne og magtens centrum i statsministeriet. Men skal man så ikke gøre noget? Naturligvis, og det sker givetvis også bag linjerne og i direkte dialog med landspolitikere. Et forslag herfra er at bruge den ”afsender”, der også står i annoncen, nemlig. www.rimeligudligning.nu. Her står mange fakta om Udligningsordningen set fra en række østjyske kommuners øjne. Men først og fremmest få gennemført en proces, hvor seriøse og holdbare hovedargumenter udarbejdes, formuleres og testes. Og vurdere om det er ikke er grundlag for andre kanaler end annoncering, hvis man vel at mærke også vil skabe forståelse i den bredere befolkning.

Men indtil reformen er vedtaget (hvilket måske sker inden sommerferien) skulle Skanderborg kommune mere strategisk nok forberede sig på en engageret og nøgtern ’efter-COVID 19-kommunikation’ og de velfærdsreduktioner, der kommer. Og som også vil præge 2021, hvor der i øvrigt er kommunalvalg.

Til slut et billede fra virksomhedsverdenen. Hvis en de mange store og dygtige virksomheder her i kommunen i sin rekrutteringspolitik ville skrive: ”Bliv vores medarbejder. Du har alle muligheder, selvom vi er en fattig virksomhed, og det er i øvrigt meget bedre at være i Gladsaxe”, ville ansøgeren måske finde en anden arbejdsplads….

Publiceret 07 May 2020 13:00