Dansk Folkepartis Martin Frausing Poulsen fik onsdag byrådet til at tage endelig stilling til udligningsannoncen.

Dansk Folkepartis Martin Frausing Poulsen fik onsdag byrådet til at tage endelig stilling til udligningsannoncen.

Omstridt annonce ender med at blive trykt

Med to og en halv måneds forsinkelse har byrådet nu besluttet, at annonce skal trykkes

Af
Grethe Bo Madsen

udligning Til trods for at enigheden på tværs af partierne i byrådet er stor, hvad angår uretfærdigheden i den foreslåede nye udligningsmodel, så var der alt andet end fælles fodslag omkring ordlyden i en annonce, der i letforståelig form skulle forklare dels politikere på Christiansborg og dels borgerne i Skanderborg, hvad det lige er, der er så uretfærdigt.

Beslutningen om en annonce blev truffet på økonomiudvalgsmødet i februar, men udkastet til annoncen, der blandt andet rummer overskriften 'Skanderborg bliver landets fattigste kommune', blev efterfølgende forkastet af Venstre, der opfattede den som politisk spin og desuden fandt, at det er dårlig stil at brande kommunen så lidet attraktivt.

På foranledning af Dansk Folkeparti endte annoncen onsdag i sidste uge i en to timer lang maratondebat i byrådet.

Møde suspenderet i 10 minutter

Undervejs måtte byrådsmødet suspenderes i 10 minutter, mens Venstre internt skulle tage stilling til, om de kunne enes om en ny overskrift til annoncen, og acceptere resten af indholdet. Venstres Bent Jacobsen returnerede med et nyt forslag til en overskrift: 'Mette Frederiksen gør Skanderborg Kommune til en af landets fattigste kommuner'.

Det blev for meget for Dansk Folkepartis Martin Frausing Poulsen, der i stedet foreslog en overskrift, hvor der byttes om på de to første ord og tilføjes et spørgsmålstegn: 'Bliver Skanderborg Danmarks fattigste kommune?'

Thomas Cordtz (C) foreslog at behandle annoncen i forbindelse med et temamøde i Økonomiudvalget 6. maj, men det forslag blev nedstemt. Kun han selv og Venstre stemte for. Også Venstres forslag blev nedstemt. Kun partiets egne otte medlemmer af byrådet stemte for.

Til gengæld kunne både socialdemokraterne, de radikale, SF, enhedslisten og Dansk Folkeparti stemme for Martin Frausing Poulsens forslag. Thomas Cordtz undlod at stemme og Venstre stemte imod.

Publiceret 04 May 2020 09:00