Klippekortordningen vender tilbage på ældreområdet. Genrefoto

Klippekortordningen vender tilbage på ældreområdet. Genrefoto

Hjælp til en gåtur, indkøb eller en tur til frisøren:

Ældre får igen klippekort-ordning

Corona-krisen annullerede den særlige klippekortordning. Nu åbner Skanderborg Kommune igen for ordningen

Fra den 4. maj tilbyder Skanderborg Kommune igen ekstra hjemmehjælp til de svageste ældre. Det sker via den såkaldte klippekortordning, som har eksisteret siden 2015. Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Klippekortet giver mulighed for blive ledsaget til frisøren, på en gåtur eller lignende. De 10 klip kan også bruges på ekstra hjemmehjælp, rengøring, madlavning eller en hyggesnak derhjemme.

Ordningen blev sat i pause i forbindelse med bestræbelserne på at mindske smitterisikoen hos de mest sårbare borgere. I tråd med sundhedsmyndighedernes anbefalinger øger Skanderborg Kommune aktiviteten på en række området – herunder ældreområdet.

"Corona-smitten er i høj grad gået uden om vores ældre borgerere og medarbejderne i ældreplejen, og derfor vurderer vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne forsigtigt for klippekort-ordningen igen. For borgerne kan det være med til at mindske ensomhed og højne trivslen," siger Lis Kaastrup.

Hun forklarer, at der bliver udarbejdet særlige retningslinjer for medarbejderne, som ligger i direkte forlængelse af vejledningerne fra sundhedsmyndighederne om f.eks. håndhygiejne og rengøring.

En halv time om ugen til selvvalgt aktivitet

Klippekort-ordningen bliver sat i værk igen på både plejecentre og i hjemmeplejen. Ældre, som er bevilget klippekortordning, modtager brev fra Skanderborg Kommune i løbet af næste uge.

Målgruppen for klippekortet er ensomme og sårbare ældre med fysiske eller psykiske udfordringer i dagligdagen.

Ældre, som bevilges det særlige klippekort, får en halv time om ugen til selvvalgt aktivitet. Tiden kan dog også ”spares op” til max tre timers samlet hjælp hver sjette uge.

Klippekortet omfatter ikke håndværksmæssige opgaver, havearbejde eller vinduespudsning.

Publiceret 01 May 2020 14:00