Skanderborg Kommune har i alt 10 plejecentre, som fremover får bedre mulighed for både fysiske og virtuelle besøg. Pressefoto

Skanderborg Kommune har i alt 10 plejecentre, som fremover får bedre mulighed for både fysiske og virtuelle besøg. Pressefoto

Nye besøgsregler på plejehjem i Skanderborg Kommune

Savner du at besøge et familiemedlem på plejecentret? Så er der godt nyt på vej

Skanderborg Kommune har vedtaget nye retningslinjer for besøg på kommunens plejecentre. Samtidig har kommunen leveret tablets ud til centrene, så det også er muligt at mødes virtuelt.

"Behovet for besøg har været stigende i takt med, at tiden er gået, og vejret er blevet bedre. Nu har vi lavet en ensartet ramme for alle plejecentre, som gør, at vi bedre kan efterkomme behovet for besøg på udearealerne," siger Lis Kaastrup, koncernchef for Ældre og Handicap.

Udendørs og to pårørende

De nye retningslinjer blev vedtaget af Kriseledelsen i Skanderborg Kommune forleden. De sætter en fælles ramme for, hvordan besøg på plejecentre i Skanderborg Kommune kan foregå, så de lever op til myndighedernes anbefalinger, der siger, at besøgene skal foregå udendørs, og at der skal være minimum to meters afstand mellem de besøgende.

Vi er glade for at kunne give plejehjemsbeboere nye muligheder for at få besøg af pårørende på en god og tryg måde

I forhold til rengøring skal de besøgende vaske eller spritter hænder inden og efter besøg, mens møblerne vaskes med vand og sæbe efter endt besøg. Tidsmæssigt må mødet vare op til en halv time, og der må maks være to pårørende pr. besøg samtidig med, at alle besøg skal aftales på forhånd med personalet.

"Vi er glade for at kunne give plejehjemsbeboere nye muligheder for at få besøg af pårørende på en god og tryg måde. Vi har valgt, at der højst må være to pårørende pr. besøg hos en borger, fordi det betyder, at flere borgere kan få besøg i løbet af en dag," siger Lis Kaastrup, koncernchef for Ældre og Handicap. Som et alternativ eller supplement til fysiske besøg er der også nye muligheder for virtuelle besøg, efter kommunen leverede 18 tablets ud på plejecentrene.

På grund af corona-krisen var de mange tablets ikke i brug, og derfor opstod ideen om at lade ældre på plejecentrene få gavn af dem. Borgmester Frands Fischer glæder sig over initiativet og fremhæver, at det er vigtigt at se hinanden - også i en corona-tid.

Publiceret 30 April 2020 13:00