Sådan ser den ud, annoncen, der skal råbe politikerne på Christiansborg op.

Sådan ser den ud, annoncen, der skal råbe politikerne på Christiansborg op.

Nødråb eller politisk spin:

Rygende uenige byrødder i sag, de ellers er fuldstændig enig om

Der er gået politisk fnidder i en sag, byrødderne overordnet er helt enige om, nemlig at forslaget til en ny udligningsmodel er noget hø

Af
Grethe Bo Madsen

udligning Faktisk er byrødderne fuldstændig enige. Det forslag til en udligningsreform, regeringen er kommet med, er en katastrofe for Skanderborg, og vil betyde, at der i 2023 vil mangle op til 115 millioner kroner i budgettet.

Fordi Skanderborg Kommune er vokset voldsomt i indbyggertal, og det derfor ikke er til at komme udenom, at der skal bygges nyt både til de mindste, til skolebørnene og til de ældste borgere, så er der kun en måde at finde pengene på. Op med skatten eller væk med nogle varme hænder.

Vi er nødt til at råbe folketingspolitikerne op. Forslaget til et nyt udligningssystem fungerer simpelthen ikke. Regeringen er på vej til at give Skanderborg en ekstraregning på 55 mio. kr.

Martin Frausing Poulsen, DF

Så langt er man enig.

Vil råbe Christiansborg op

Uenigheden drejer sig om en annonce, der på en letforståelig måde skulle trække hovedpunkterne op i Skanderborgs kritik af udligningsforslaget.

Annoncen skulle råbe folketingspolitikerne op, så de blev opmærksomme på udligningsreformens slagside i forhold til Skanderborg, som ikke har mange udsatte borgere, ikke har stor arbejdsløshed, ikke har mange flygtninge, men til gengæld har utroligt mange børn og ældre.

Det piner mig virkelig, at vi ikke kan finde ud af at stå sammen i den her situation

Martin Frausing Poulsen, DF

Men da annoncen var klar, trak Venstre i håndbremsen, og sagde nej til at være med.

Resultat var, at annoncen ikke blev brugt. Det vil Dansk Folkeparti nu forsøge at få ændret på.

Økonomi er fælles ansvar

"Vi er nødt til at råbe folketingspolitikerne op. Forslaget til et nyt udligningssystem fungerer simpelthen ikke. Regeringen er på vej til at give Skanderborg en ekstraregning på 55 mio. kr. Da vi drøftede forslaget til et nyt udligningssystem i økonomiudvalget i februar, var vi enige om, at den her annonce skulle laves. Hvorfor kan vi så ikke blive enige om at bringe den? Det piner mig virkelig, at vi ikke kan finde ud af at stå sammen i den her situation," siger Martin Frausing Poulsen (DF), der nu har bedt om at få annoncen sat på byrådets dagsorden, så alle byrødder er med til at tage stilling.

Sagen er derfor et af punkterne på byrådets dagsordenen onsdag i denne uge.

"Vi er i en voldsomt ekstraordinær situation. Derfor vil jeg gerne have byrådet til at træffe en beslutning. Det har stor signalværdi, at vi står sammen. Alle partier i byrådet var med i budgetforliget i efteråret. Vi har et fælles ansvar for kommunens økonomi," understreger Martin Frausing Poulsen.

Misinformation og spin

Venstres Anders R. Laugesen er enig i at regeringens udligningsforslag er dårligt for Skanderborg, men understreger, at Venstre ikke kan leve med en annonce, der i hans optik misinformerer borgerne.

Vi vil ikke kaste kommunale kroner efter en kampagne, der lancerer Skanderborg som landets fattigste kommune og slet ikke nu midt i en krisetid, hvor mange frygter for boligmarkedet.

Anders R. Laugesen

"Der er da ikke noget Venstre hellere vil end at harcelere over et tåbeligt og urealistisk udligningsforslag, der vil give Skanderborg en lussing på op mod 75 mio. kr. og sende os ud i et økonomisk morads. Vi er allesammen enige om, at det er er skrækkeligt forslag," konstaterer han.

"Kæden hopper af, da vi i Venstre ser annoncens overskrift. Vi vil ikke kaste kommunale kroner efter en kampagne, der lancerer Skanderborg som landets fattigste kommune og slet ikke nu midt i en krisetid, hvor mange frygter for boligmarkedet. Vi plejer at fortælle, at vi er en attraktiv kommune, og det er vi også. Vi har bedt borgmesteren om en forklaring på, hvad det er for beregninger, der viser, at Skanderborg bliver den fattigste kommune. Dem har vi ikke fået. Teksten i annoncen er ikke saglig, men politisk kommunikation. Det er misinformation og spin, og derfor siger Venstre nej til at gå ud og bruge vores borgeres skattepenge på det," forklarer han.

Hvis der ændres i nogle formuleringer i annoncen, så kan vi godt være med. Vi er meget positivt indstillet

Anders R. Laugesen

Det er dog ikke kun budskabet om, at Skanderborg bliver den fattigste kommune, Anders R. Laugesen har det anstrengt med.

Det har han i særdeleshed også med budskabet om, at Skanderborg Kommune sidste år afleverede 330 mio. kr. i udligning til andre kommuner.

"Det er forkert. Skanderborg er ikke nettobidragyder til udligningen, sådan som kun ganske få Sjællandske kommuner er. Det fremgår af udmeldinger fra Social- og Indenrigsministeriet, at Skanderborg i 2019 fik 261 mio. kr. via landsudligningsordningen," forklarer han.

"Hvis der ændres i nogle formuleringer i annoncen, så kan vi godt være med. Vi er meget positivt indstillet, vi skal bare kunne stå på mål for de ytringer, der er i annoncen, og det kan vi ikke, sådan som teksten er lige nu."

Publiceret 28 April 2020 19:00