Miljø- og Planudvalget vil gerne have fremrykket arbejdet med tre nye cykelstier og et nyt fortov. Arkivfoto

Miljø- og Planudvalget vil gerne have fremrykket arbejdet med tre nye cykelstier og et nyt fortov. Arkivfoto

Coronatid:

Kommunen fremrykker arbejdet med cykelstier

Også et fortov bliver anlagt tidligere end planlagt

Af
Claus Sonne

Trafik For at holde gang i hjulene i en coronatid har Miljø- og Planudvalget indstillet til Økonomiudvalget og Byrådet, at fire trafikale projekter fremrykkes.

Projekterne er følgende:

  • En ny cykelsti på Rodelundvej Himmelbjergvej til Tønningsletvej. Samlet udgift cirka 5,2 mio. kr. Projektet er allerede sat i gang, men det var planen, at borgerne på strækningen selv skulle finde de sidste penge til projektet, men dem har MIljø- og Planudvalget selv fundet.
  • En ny cykelsti på Ryesgade, Gl. Ry. Samlet udgift cirka 1,7 mio. kr. Enkelrettede cykelstier fra Rodelundvej frem til bygrænsen ved Gl. Rye. Skal bl.a. gøre skolevejen mere sikker for de børn, der går i skole i Ry.
  • En ny cykelsti på Langelinie fra Herskind til Borum Møllevej. Samlet udgift cirka 3 mio. kr. Inde i Herskind videreføres de enkeltrette cykelstier ud til den nye bygrænsehelle, som laves øst for byen. Fra bygrænsehellen videreføres stien som en dobbeltrettet cykelsti på den sydlige side af Langelinje frem til Borum Møllevej. Argumentation for projektet: Aarhus Kommune har besluttet at bygge en cykelsti til Borum. Dermed vil dette stykke cykelsti være den sidste brik på en sammenhængende cyklesti helt fra Skjørring til Aarhus.
  • Et nyt fortov langs Hjarsbækvej, Gl. Rye. Samlet udgift cirka 2 mio. kr. Etablering af fortov i nordsiden af Hjarsbækvej på strækningen mellem Hedelundvej og Ryesgade. Projektet giver mulighed for, at skolebørn kan gå sikkert i skole.

Sammenlagt fremrykkes der i kroner og ører projekter for cirka 7,5 mio. kr.

"Selv om vi nu fremrykker projekterne, betyder det dog ikke, at de er færdige i næste måned. Der er blandt andet ting som kapacitet og opkøb af jord, der skal tages højde for. Men uanset hvad, så bliver de her projekter færdige før planlagt, samtidig med at vi er med til at holde gang i hjulene hos dem, der skal stå for arbejdet," siger Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.

Publiceret 24 April 2020 19:00