Der kommer ikke et højhus på 11-12 etager på Kvickly-grunden i Skanderborg. Det fastslår Økonomiudvalget. Skitse: Laban Arkitekter

Der kommer ikke et højhus på 11-12 etager på Kvickly-grunden i Skanderborg. Det fastslår Økonomiudvalget. Skitse: Laban Arkitekter

Borgmester: 11-12 etager på Kvickly-grunden er helt håbløst...

Økonomiudvalget har givet COOP en byggebegmand

Af
Claus Sonne

Der kommer IKKE er højhus på hverken 11 eller 12 etager på den tidligere Kvickly-grund i Skanderborg. Det kan slås fast med 12 tommer lange nagler, efter at Økonomiudvalget har behandlet et projektforslag på COOP, der gerne vil bygge på grunden, som selskabet selv ejer.

"11-12 etager er jo helt håbløst," siger borgmester Frands Fischer (S) og konstaterer, at udvalget ikke er specielt tilfreds med COOP.

"Og det er nok gensidigt. Men det må vi tage en snak med dem om," siger han.

Vi havde forventet, at COOP havde revideret deres oprindelige forslag væsentligt mere, end tilfældet er

"Vi havde forventet, at COOP havde revideret deres oprindelige forslag væsentligt mere, end tilfældet er. Og det handler blandt andet om højde og overskridelse af søbeskyttelseslinjen ved Skanderborg Sø. Det er rigtigt, at den gældende kommuneplan gør det muligt at bygge så højt, men der skal være en god grund til, at vi som planmyndighed giver lov til det. og den kan vi ikke få øje på i dette tilfælde," siger Fischer.

Faktisk foranlediger sagen, at Økonomiudvalget nu speeder farten op på at få ændret den kommuneplansramme, der tillader byggeri i de af COOP ønskede højder.

"Inden kommunalvalget i efteråret 2021 skal vi have fjernet den mulighed, for så høje byggerier ønsker vi ikke i det pågældende område," fastslår borgmesteren.

Krav om butik

I det forslag, som Økonomiudvalget netop har behandler, luftede COOP muligheden for at lave en dagligvarebutik i bunden af byggeriet. Men COOP var ikke overbeviste om, at en sådan skulle med i projektet. Men det skal den, mener Økonomiudvalget.

"Udvalget holder fast i sit ønske om, at der skal være en dagligvarebutik tilknyttet byggeriet," fastslår Frands Fischer.

Publiceret 23 April 2020 13:55