Arkivfoto

Arkivfoto

Søndervang til salg:

Skanderborg får sit første friplejehjem

Lokalcenter Søndervang i Låsby sættes nu til salg som friplejehjem. Lykkes det at få salget på plads, bliver Søndervang Skanderborg Kommunes første friplejehjem

Af
Grethe Bo Madsen

Skanderborg er på vej til at få sit første friplejehjem. Lokalcenter Søndervang i Låsby, der har plads til 20 beboere, udbydes nu som friplejehjem, så private aktører får mulighed for at drive lokalcentret videre.

"Vi er helt klar over, at situationen kan gøre beboerne og pårørende usikre. Det har vi ekstra fokus på i den kommende tid. Salget af Søndervang vil blive gennemført, så vi sikrer, at beboerne har ret til at blive boende. Samtidig lægger vi vægt på, at der bliver god tid til at planlægge, hvordan overgangen kan foregå," fortæller direktør Lone Rasmussen, der understreger, at beboerne også får mulighed for at flytte til et andet kommunalt plejecenter, hvis de ikke ønsker at bo på et friplejehjem.

Fra budgetforlig i 2016

Planen om at gøre Søndervang til et friplejehjem er ikke ny, men blev truffet i forbindelse med budgetforliget i 2016.

"Vi har arbejdet rigtig længe med at forberede salget. Vi har blandt andet talt med nogle af dem, der driver private plejehjem, og en af udfordringerne har været, at Søndervang ikke har ret mange pladser. Derfor er der åbnet op for en udvidelse af plejecenteret efter en overdragelse, hvis en køber ønsker det. Der er noget planmæssigt, der skal på plads først, men det kan lade sig gøre. Mit bud er, at der vil være interesserede købere nu, som vil give et bud. Det er plan A. Jeg tror, et friplejehjem er et meget godt supplement at have til de kommunale plejehjem," forklarer borgmester Frands Fischer, der er spændt på at modtage resultatet af udbudsprocessen.

Skulle det ende med, at en ny privat aktør vælger at bygge plejecentret om, vil det tidligst blive fra foråret 2021. Dermed er der god tid til, at beboerne kan forholde sig til spørgsmålet om, hvor man gerne vil bo fremover. Hvis det ender med, at Søndervang skal ombygges, vil beboerne skulle genhuses et andet sted i byggefasen.

En omdannelse til friplejehjem kræver en ny lokalplan for Søndervang, Det betyder, at lokalcentret vil fortsætte som kommunalt plejecenter i et godt stykke tid, selvom det skulle blive solgt allerede her i foråret.

En del af plejeboligplanen

Ønsket om at afsøge mulighederne for konkurrenceudsættelse på plejeområdet er skrevet ind i budgetaftalen fra 2016 og er en brik i et større spil, der hænger sammen med den plejeboligplan, byrådet vedtog i 2015. Af den fremgår det, at plejeboligerne skal samles i større enheder.

"Efter Fællesskabernes Hus i Ry var det oprindeligt meningen, at der skulle bygges et større plejecenter i Galten, men vi er blevet overhalet af virkeligheden, for lige nu er det i Skanderborg, at der er størst mangel på plejeboligpladser. Derfor har vi været nødt til at gå på kompromis med plejeboligplanen og udskyde byggeriet i Galten til 2022," forklarer Frands Fischer.

"Vi er nødt til at tilpasse planen til virkeligheden. Jo længere tid der går og med den udvikling, der sker i Låsby, så kan det også være der bliver behov for flere pladser i Låsby."

Publiceret 21 April 2020 08:00