Mens matematiklærer Lars Bitsch Skifter til sin forbløffelse må konstatere, at Ida Nybro Grimstrup og Enna Hagbarth Bjerring har løst opgaverne på rekordtid, har de to piger kastet sig ud i en armgang. Privatfoto

Mens matematiklærer Lars Bitsch Skifter til sin forbløffelse må konstatere, at Ida Nybro Grimstrup og Enna Hagbarth Bjerring har løst opgaverne på rekordtid, har de to piger kastet sig ud i en armgang. Privatfoto

Gode udearealer gjorde åbningen af Bjedstrup Skole gnidningsfri

Lærer Lars Bitsch Skifter mener, at krisen har ført til en smuk læring blandt skolens børn.

BJEDSTRUP Som væddeløbsheste sætter nogle i spring hen over sportspladsen ved Bjedstrup Skole. Andre tager det mere stille og roligt. Matematik er på skemaet for fjerde- og femteklassen, og lærer Lars Bitsch Skifter har forsikret de 12 elever om, at øvelsen går ud på at blive skarp i addition og radiusberegning og den slags – ikke at komme først. Clara Kjær Anderson og makkeren tager det derfor stille og roligt:

”Jeg vil hellere have flere rigtige end at komme først,” siger Clara, hvis stærke matematiske selvtillid hviler i de målrettede og stabile skridt, som har retning mod den næste post.

Rundt om på træer og buske har matematiklæreren hængt små opgaver, som eleverne skal finde og løse. Selv står han på en solbeskinnet plet på sportspladsen og tager imod de løbende resultater, som eleverne skal have godkendt.

Det er ikke usædvanligt for undervisningen, at den foregår i det fri. For udeskole er en fast del af skemaet en gang om ugen for alle skolens elever, hvilket har gjort omstillingen med Corona-forholdsregler overkommelig.

”Det er gået gnidningsfrit med at åbne skolen. Vi har en kæmpe fordel, fordi vi er en lille skole med store udearealer, og vi har masser af erfaring med udeundervisning,” siger Lars Bitsch Skifter. Naturskolen mellem Skanderborg og Ry sætter sig på førstepladsen som kommunens mindste med 75 elever.

”Hvis vi ikke kan klare det, så er der ingen, der kan,” var skoleleder Lars Søgaard Andersens første tanke, da statsministeren bekendtgjorde, at skolerne skulle genåbne til og med femte klasse efter påske. Alligevel åd forberedelserne til åbningsdagen en god bid af hans påskeferie:

”Dagene gik blandt andet med at opmåle lokaler, tælle håndvaske, skaffe telte i lokalsamfundet til udeundervisning og skrive beskeder til personale og forældre.”

Onsdag kunne skolen slå dørene op for de håndvaskende elever.

”Jeg er utrolig glad for, at vi ikke skulle tage imod og koordinere håndvask og klasselokaler til 500 børn ligesom på de store skoler,” siger skolelederen.

”Nejnejnej, har I allerede lavet det?,” udbryder matematiklæreren Lars Bitsch Skifter. Tilbage på sportspladsen er Ida Nybro Grimstrup og Enna Hagbarth Bjerring i mål med matematikopgaverne. Med fejlfri besvarelser, tilmed. På sin indre lystavle gennemgår han dagens lærerplaner og når frem til, at pigerne fortjener tidlig pause.

”Det var for nemt med plusstykkerne,” konstaterer Enna, mens hende og makkeren har kastet sig ud i en armgang på sportspladsens klatrestativ. Pigerne beklager sig ikke over udeundervisningen:

”Vi er meget mere ude nu. Og det er sjovt, for det er kedeligt at sidde stille indenfor,” siger Ida, selvom det indimellem kan være en fordel at være indenfor.

”Det er også rart at være inde indimellem. For eksempel når vi har musik.” Ud over nogle telte, som leder tankerne hen på vejfest, et obligatorisk sæt med håndsprit, spand og klud i klasselokalerne og nogle borde, som står længere fra hinanden, end de plejer, ligner det meste sig selv på Bjedstrup Skole. Men spørger man læreren Lars Bitsch Skifter, lurer også nogle mindre synlige følger af krisen blandt skolens børn. Nemlig en vigtig læring:

”Børnene er vant til at leve i en verden, hvor intet rigtig kan gå galt,” siger han. Nu mærker de, at ikke alt er ligegyldigt:

”Nu må vi stå sammen, både som skole og som samfund om at skabe en fælles kultur, hvor vi holder afstand og vasker hænder. Eleverne mærker, at deres handlinger kan have konsekvenser for andre end dem selv. Det er godt for dem at opleve. Det er faktisk ret smukt,” siger han.

Publiceret 21 April 2020 10:00