Skal Skanderborg Gymnasium næste skoleår kun have otte klasser betyder det, at 40 elever ikke får deres 1. prioritet opfyldt. Af dem vil 19 blive sendt til et gymnasium, de ikke har ønsket at gå på. Blandt dem er 11 unge fra Ry, der vil blive sendt til Viby Gymnasium, mens tre unge fra Galten sendes til Aarhus Gymnasium. Pressefoto

Skal Skanderborg Gymnasium næste skoleår kun have otte klasser betyder det, at 40 elever ikke får deres 1. prioritet opfyldt. Af dem vil 19 blive sendt til et gymnasium, de ikke har ønsket at gå på. Blandt dem er 11 unge fra Ry, der vil blive sendt til Viby Gymnasium, mens tre unge fra Galten sendes til Aarhus Gymnasium. Pressefoto

Unge fra Skanderborg lades i stikken:

Stadig uklart om Skanderborg Gymnasium får ekstra klasse

Børne- og undervisningsministeren afviser regionsrådets ønske om at nedlægge Aarhus Gymnasium, men åbner kattelem for, at Skanderborg Gymnasium kan undgå at gå en klasse ned næste skoleår

Af
Grethe Bo Madsen

uddannelse Spillet om fordelingen af de unge på gymnasier i Østjylland er stadig ikke afgjort, og nu strammer det til for Skanderborg. For selvom et enigt regionsråd bad børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil se bort fra indstillingen fra januar og i stedet følge en ny indstilling, hvori STX-tilbuddet i Aarhus midtby lukker, da der kun var 16 ansøgere, og Skanderborg Gymnasium sammen med to Aarhus-gymnasier i stedet får lov at optage flere elever, så siger ministeren nej.

Hun åbner dog en kattelem for at Skanderborg Gymnasium kan få lov at optage en klasse mere, men kun hvis fordelingsudvalget i Østjylland kan påvise, at der er afviste ansøgere til Skanderborg Gymnasium, som nu står til at få meget langt transporttid. Samtidig må en ekstra klasse i Skanderborg ikke påvirke fordelingen at udfordrede elever på Aarhus gymnasierne.

40 elever afvises

Som det så ud op til weekenden vil Skanderborg Gymnasium være nødt til at afvise 40 af de unge, der har søgt gymnasiet som deres 1. prioritet, og af de afviste er der 19, der vil blive sendt til et gymnasium, de slet ikke har ønsket at gå på. Blandt dem er 11 unge fra Ry og Voerladegård, der vil blive sendt til Viby Gymnasium og tre unge fra Galten, der sendes til Aarhus Gymnasium.

"Udover at man kan beklikke beslutningen om de tre ekstra klasser på Aarhus Gymnasium, så har jeg meget svært ved at se det rimelige i, at elever fra Skanderborg Kommune skal gå på Viby Gymnasium, når ikke engang elever fra Viby vil gå der. Vi har i hele processen gjort opmærksom på, at der i Skanderborg er behov for 9-10 klasser. Jeg synes, man bør anerkende elevernes ønsker og prioriteringer," konstaterer rektor på Skanderborg Gymnasium, Jakob Thulesen Dahl.

"Ministeren kunne godt have besluttet, hvordan det skulle være. Nu lader hun dog en mulighed stå åben for Skanderborg Gymnasium, hvis fordelingsudvalget kan blive enige og støtte op om vores ønske om ikke at blive beskåret en klasse til næste skoleår," siger han.

Over en times transport

"I forhold til ministerens kriterie om meget lang transporttid, så vil der blandt de afviste til Skanderborg Gymnasium, være unge fra Ry og Voerladegård, der vil få over en time med offentlig transport. For nogle af dem, vil det slet ikke kunne lade sig gøre at nå frem inden skolestart med offentlig transport," understreger Jakob Thulesen Dahl.

Ifølge formand for fordelingsudvalget i Østjylland, Allan Friis Clausen, der er rektor på Paderup Gymnasium ved Randers, støtter et flertal af de 15 gymnasier i fordelingsudvalget op om Skanderborgs ønske. Kun Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium er imod.

"Jeg har sendt vores anmodning videre fredag til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og håber, vi har et svar meget tidligt i denne uge," oplyser Allen Friis Clausen.

Publiceret 20 April 2020 11:30