Nyligt ordinerede sognepræster Randi Dalsgaard Henriksen (th.), Sønderbro Sogn, Horsens, og Jacob Haukedal Neergaard (th.), Låsby sogn, Skanderborg, sammen med biskop Henrik Wigh-Poulsen.

Nyligt ordinerede sognepræster Randi Dalsgaard Henriksen (th.), Sønderbro Sogn, Horsens, og Jacob Haukedal Neergaard (th.), Låsby sogn, Skanderborg, sammen med biskop Henrik Wigh-Poulsen.

Ordineret i tom domkirke: Ny præst i Låsby

Da man fortsat afventer corona-situationens udvikling, er der endnu ikke fastsat en dato for indsættelsen

Fra 1. april er Jacob Haukedal Neergaard ansat som ekstra sognepræst i Låsby Sogn. Den nuværende sognepræst Pia Husted Blok valgte i august 2019 at gå ned på 75 pct., og i tæt samarbejde udgør de to nu præsteholdet i den voksende landsby.

Jacob Haukedal Neergaard er 32 år og bor til dagligt i Randers sammen med sin mand, Kristian. Siden Jacob blev færdiguddannet fra Aarhus universitet i 2016, har han arbejdet som kirke- & Kulturmedarbejder i Randers. Men efter nogle år som præstens medhjælper var han klar til selv at stille sig foran menigheden som præst.

"I løbet af foråret sidste år blev det mig mere klart, at jeg higede efter at stå bag alteret og forkynde. Når jeg sad på bænkerækkerne, kunne jeg næsten mærke en lille smule jalousi på præsten. Og så vidste jeg, at jeg nu var klar og rustet til at gå videre med drømmen om at blive præst," siger han i en pressemeddelelse. Jacob Haukedal Neergaard søgte derfor ind på pastoralseminariet i Aarhus, hvorfra han blev færdiguddannet i december.

Nød-ordineret

Fordi Jacob Haukedal Neergaard tiltræder sin første præstestilling, skulle han bestå en eksamen hos biskoppen, Henrik Wigh-Poulsen. På grund af Corona-virus blev de indledende affærer mere kompliceret. Først blev bispeeksamen aflyst, men sidenhen blev den alligevel afholdt, dog online på Skype. Også ordinationen 31. marts måtte klares på alternativ vis. Da det stadig var forbudt at forsamle sig mere end ti personer, valgte biskoppen at ordinere to ud af i alt fire kommende præster ad gangen, og gæster blev begrænset til en per ordinant inklusiv en repræsentant for menigheden.

Den store ordination, hvor domkirken er fyldt op med menighed, familie og præster fra hele stiftet, blev dermed ikke Jacobs lod.

Jeg synes, det er oplagt at bringe præsterne mere i spil på vores skoler, når der undervises i kristendom og religion mere generelt

"Det var mere nærværende og blev nok mere overvældende, da forsamlingen virkede helt lille i den store, tomme domkirke. Alt i alt var det en smuk og højtidelig ceremoni. Om ti år bliver det en virkelig god historie," konstaterer Jacob Haukedal Neergaard.

På grund af forsamlingsbegrænsningen blev Jacob Haukedal Neergaard også indsat fra domkirken, hvilket ellers var planlagt Palmesøndag i Låsby kirke. Da man fortsat afventer corona-situationens udvikling, er der endnu ikke fastsat en dato for indsættelsen af Jacob Haukedal Neergaard i Låsby kirke.

Skoletjenesten

Udover at være sognepræst i Låsby er Jacob Haukedal Neergaard også tilknyttet det nyoprettede skole-kirke-samarbejde i Skanderborg Provsti. Sammen med en endnu ikke ansat pædagogisk medarbejder og bestyrelsen har han til opgave at udvikle samarbejdet mellem kommunens skoler og kirke. Og han har store planer.

"Jeg synes, det er oplagt at bringe præsterne mere i spil på vores skoler, når der undervises i kristendom og religion mere generelt. Vi er ressourcepersoner, og kirken har så meget at byde ind med. Også selvom det selvfølgelig skal ske på en ikke-forkyndende måde. Alle elever skal kunne være med," siger han. Derudover håber præsten på snart at kunne tilbyde både undervisningsforløb og kulturtilbud med lokal forankring for hele kommunens klassetrin.

Publiceret 19 April 2020 10:00