De to initiativtagere til blomsteruddelingen på plejecentrene, Hans Høyrup og Keld Werge fra Lions Club Skanderborg Slot, med de blomster, der blev uddelt. Privatfoto

De to initiativtagere til blomsteruddelingen på plejecentrene, Hans Høyrup og Keld Werge fra Lions Club Skanderborg Slot, med de blomster, der blev uddelt. Privatfoto

Et lille lyspunkt i disse Conona-tider: Lions Club Skanderborg Slot sørger for blomster til byens plejehjem

At vi i denne specielle tid skal holde afstand, rammer særlig hårdt plejehjemsbeboere, som ikke må modtage besøg – og de pårørende som ikke må komme ind til deres kære. Derfor trådte Lions Skanderborg Slot glade til mandag.

Der blev således givet blomster til beboerne på Møllehjørnet Plejecenter, Kildegården Plejecenter, Dagmargården Plejecenter og Baunegården Plejecenter i Tebstrup. Samt en blomst til plejepersonalet, som yder en ekstra stor indsats i disse tider.

"Vi håber, at blomsterne kan vise for plejehjemsbeboerne og personalet, at vi tænker på dem – og vi håber det kan være med til at skabe lidt glæde i en svær tid," lyder det fra Lions Skanderborg Slot.

De mange blomster blev opbevaret hos Christiansmindevej’s Plantecenter under betryggende forhold, inden de blev uddelt.

Herover ses de to initiativtagere Hans Høyrup og Keld Werge fra Lions Club Skanderborg Slot med de mange blomster, som opbevares hos Christiansmindevej’s Plantecenter under betryggende forhold, indtil vi leverer dem til de fire plejecentre mandag den 6. april. Selve afleveringen og håndteringen af blomsterne er naturligvis aftalt med de fire plejecentre, så det sker uden risiko for smittespredning.

Publiceret 06 April 2020 16:00