Sådan så der ud hos Peter Gregersen under den seneste oversvømmelse.

Sådan så der ud hos Peter Gregersen under den seneste oversvømmelse.

Alkenboere får hjælp af Stormrådet

Der er erstatning på vej til tre beboere på Alkenvej efter oversvømmelse

Af
Claus Sonne

Alken I begyndelsen af marts gik bølgerne helt bogstaveligt højt på Mossø, og det førte til masser af vand på afveje. Noget af dette havnede i de huse på Alkenvej, der ligger meget tæt på søen. Nu er der erstatning på vej til tre husejere, der blev ramt af oversvømmelserne.

"Efter en konkret vurdering af hver enkelt anmeldelse har Stormrådet afgjort, at alle tre oversvømmelseshændelser falder inden for oversvømmelsesordningen. Det videre arbejde med fastsættelse af er-statning ligger nu hos det forsikringsselskab, hvor de over-svømmede bygninger er brandforsikrede," fortæller Mogens Hansen, afdelingschef i Konkurrence- og Forbruger-styrelsen, hvor Stormrådet hører til i denne sammenhæng.

Nyrenoveret hus oversvømmet

En af de vandramte er Peter Gregersen, der fik masser af vand ind i sit nyrenoverede hus. Det har blandt andet gjort det nødvendigt at fjerne alle husets trægulve og den underliggende isolering, da begge dele var gennemblødte. Endnu værre gik det ud over baghuset, hvor der stod vand i 40 centimeters højde.

Peter Gregersen fik i første omgang et nej fra sit eget forsikringsselskab i forhold til at få dække de omfattende skader, da der ikke var tale om en pludseligt opstået hændelse.

"Så jeg er naturligvis glad for, at Stormrådet har vendt tommelen opad. Nu er jeg spændt på, hvilken erstatning det ender med, " siger Peter Gregersen, hvis hus af gode grunde ikke er beboeligt i øjeblikket.

Hvad med fremtiden?

Men selv om han er glad for Stormrådets ja, kan Peter Gregersen ikke lade være med at tænke tanken om, hvordan det sikres, at der ikke sker så store skader igen. Og han har gjort sig nogle tanker.

"For det første mener jeg, at Skanderborg Kommune eller en højere instans må tage ansvar for reguleringen af vandstanden i Mossø. I løbet af sommeren skal der lukkes vand ud af Mossø, så der er plads til de store mængder vand, der altid kommer hen over efterår og vinter. Der skal gøres plads til de ekstra mængder, som klimaændringerne leverer. Et sådant tiltag vil også forhindre, at der bliver oversvømmelser i Silkeborg og de mange andre udsatte steder langs Gudenåen. I stedet for de store mængder vand skal passere på kort tid, bliver de fordelt over lang tid. Det er rettidig omhu og den absolut afgørende faktor, " siger han og fortsætter:

"For det andet kan det være nødvendigt at lave et reservoir oppe ad Illerup Å og Tåning Å for at forsinke vandet. De mange nybyggerier af motorveje, boliger og veje i Skanderborg gør at vandet løber meget hurtigt væk."

"For det tredje er det eftermin mening vigtigt at lave dæmninger bag husene langs Mossø i samarbejde med Museum Skanderborg. Alken Enge vil blive oversvømmet og dermed vil de internationalt anerkendte arkæologiske fund bliver bevaret for eftertiden," lyder det fra Peter Gregersen .

Publiceret 03 April 2020 11:30