Den nye skolestruktur har udløst en længere række af borgermøder. Her fra Bjedstrup Skole.

Den nye skolestruktur har udløst en længere række af borgermøder. Her fra Bjedstrup Skole.

Corona forsinker arbejdet med ny skolestruktur

Arbejdet med ændring af skolestrukturen sættes på pause. Et stormøde med bestyrelser, skoleledere og faglige organisationer udskydes til det igen er sikkert at samles.

Corona-krisen har gjort det umuligt at fortsætte den inddragende og åbne proces omkring ny skolestruktur, som Undervisnings- og Børneudvalget ellers har tilrettelagt. Derfor har udvalget besluttet at sætte arbejdet på pause, indtil det igen er muligt at mødes med skoler, borgere og andre involverede.

Udvalget og den politiske følgegruppe arbejder videre med de beregninger, som allerede er bestilt hos BDO. Derudover vil de folkevalgte bruge pausen til at orientere sig ekstra grundigt i forhold til de mange forskellige input, som forskellige grupper allerede har afgivet.

Dialogen med alle involverede genoptages i maj eller juni afhængig af corona-situationen. Det stormøde, som var planlagt til den 1. april, vil blive gennemført, når myndighederne igen tillader større forsamlinger.

Undervisnings- og Børneudvalget forventer at kunne fremlægge et forslag til en samlet skolestruktur på et temamøde for Byrådet i sensommeren. Forslaget vil herefter blive behandlet formelt i byrådssalen og sendt i høring hos alle involverede parter.

Udvalget opfordrer alle til at komme med input til arbejdet på denne sikre mail: BOUNystruktur@skanderborg.dk

Publiceret 02 April 2020 11:40