Fra på tirsdag 31. marts kan du igen køre genbrugs- og haveaffald til den lokale genbrugsstation. Renosyd åbner alle fem genbrugspladser. Pressefoto

Fra på tirsdag 31. marts kan du igen køre genbrugs- og haveaffald til den lokale genbrugsstation. Renosyd åbner alle fem genbrugspladser. Pressefoto

Genbrugspladserne åbner igen på tirsdag

Sundhedsmyndighederne vurderer nu, at kommunerne kan åbne genbrugspladserne for privatkunder, hvis en række sikkerhedsforanstaltninger følges. Renosyd åbner alle fem genbrugspladser på tirsdag 31. marts

Det helt overordnede hensyn i denne tid er, at vi skal begrænse smittespredning af coronavirus mest muligt. Renosyd følger myndighedernes anbefalinger, ligesom alle andre affaldsselskaber og kommuner gør i hele landet.

Siden Regeringen 11. marts meldte ud, at store dele af den offentlige sektor skulle lukkes ned for at begrænse spredningen af coronavirus, har Renosyds genbrugspladser været lukket for privatkunderne.

Da perioden er forlænget, og der er udfordringer med affald, der ophobes, er der kommet nye anbefalinger fra Kommunernes Landsforening (KL).

KL har gennem længere tid været i dialog med myndighederne om situationen, og det har været afgørende for KL at få en vurdering af, at en genåbning kunne være sundhedsmæssigt forsvarlig.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, så der ikke opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt.

For at åbningen kan foregå forsvarligt i forhold til smittefare for borgere og medarbejdere, indføres der adgangsbegrænsning.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man på genbrugspladserne sikrer hyppig rengøring af fælles kontaktpunker, så man minimerer risikoen for indirekte smitte via disse.

Styrelsen anbefaler også, at brugerne ved tydelig skiltning på pladserne opfordres til at holde afstand til andre på pladsen samt udføre håndhygiejne, når de har forladt pladsen.

På Renosyds hjemmesidekan du se åbningstider og beskrivelser af retningslinjer i forbindelse med smittefare for borgere og medarbejdere på genbrugspladserne.

-bo

Publiceret 29 March 2020 14:10