Forbundsformand Per Christensen. Pressefoto

Forbundsformand Per Christensen. Pressefoto

3F fritager medlemmer på arbejdsløshedsdagpenge for kontingent

Formålet er at give en økonomisk håndsrækning til de medlemmer, der rammes af ledigheden under krisen

skanderborg 3F fritager medlemmer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, fra fagligt kontingent i forbindelse med COVID-19-udbruddet. 3F har besluttet, at medlemmer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge under COVID-19-krisen, friholdes for at betale fagforeningskontingent i op til tre måneder.

"Tusindvis af dygtige kollegaer har på få dage mistet både deres job og trygheden i hverdagen. Det går hårdt ud over dem og deres familier. Lige nu kan det være næsten umuligt at finde et nyt job. Alle os, der er så heldige at kunne beholde vores job i denne historiske krise, giver nu de ledige kolleger en hånd," siger forbundsformand Per Christensen, 3F.

I gennemsnit vil kontingentfritagelsen dreje sig om et beløb på 465 kroner om måneden. Opgørelse af den samlede udgift er forbundet med usikkerhed, men vurderes som minimum at koste 11 millioner kroner om måneden.

Fritagelsen for fagforeningskontingentet kan ske med opkrævningen i maj måned. Medlemmer, der bliver fritaget for fagforeningskontingentet, vil stadig skulle betale a-kasse-kontingent samt gruppelivsordning. Det lægges op til en automatisk løsning måned for måned.

mj

Publiceret 27 March 2020 06:00