Sådan kommer byggeriet på Ry Bytorv til at se ud. Fremover vil politikerne bestemme mere i forhold til, hvordan nybgyggede huse kommer til at se ud.

Sådan kommer byggeriet på Ry Bytorv til at se ud. Fremover vil politikerne bestemme mere i forhold til, hvordan nybgyggede huse kommer til at se ud.

Politikerne vil have bedre styr på byudviklingen

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem bygningers højde og udtryk

Af
Grethe Bo Madsen & Claus Sonne

Skanderborg Kommune har fået en ny boligpolitik, der er mindre rundhåndet end den tidligere og får større fokus på sammenhængen mellem nye og eksisterende byggerier.

"Og vi kommer ikke til at bygge højere end det, vi ser i øjeblikket," fastslår Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.

Han understreger, at der ikke kan ændres ved byggerier, der allerede er givet tilladelse til.

"Kommunens planafdeling har ikke gjort noget forkert i forhold til de tilladelser, der er givet. Den har arbejdet ud fra de retningslinjer, politikerne har udstukket og som kan læses i vores kommuneplan, der blev vedtaget for flere år siden og på et tidspunkt, hvor verden så meget anderledes ud og det for Skanderborg som kommune handlede mest om overlevelse," siger Leick.

"Vi havde simpelthen ikke forestille os, at tingene kunne gå så hurtigt. Men faktum er, at vi i nogle tilfælde har været lige lovlig 'rundhåndede' med tilladelser til byggerier, og at vi ikke har haft tilstrækkeligt fokus på det visuelle - eller hvad der er god arkitektur," konstaterer Claus Leick.

Fluffy og overordnet

I den seneste tid har højden på byggerier fyldt rigtig meget, men Claus Leick peger på et andet område, hvor kommunen skal være vaks ved havelågen.

"Især i Ry og Skanderborg skal vi have strammet op i parcelhuskvartererne. Når der ikke er en lokalplan for områderne, kommer der til at mangle styring, og der skal vi som kommune blande os meget mere," siger Claus Leick.

Borgmester Frands Fischer (S) konstaterer, at den nye boligpolitk nogle steder er meget fluffy og overordnet.

"Men vi har også brugt tid på at uddybe visse ting som ikke kan gradbøjes - fx har vi forventninger om, at når vi snakker udvikling af nye områder, så skal det være blandede boligområder, så man ikke kun laver en slags boliger, når man vil udvikle et område."

"Og med blandede mener vi, at der også er billige lejligheder. Noget, der minder om alment boligbyggeri blandet sammen med parcelhusområder eller med tæt lav bebyggelse for eksempel, så man på den måde får skabt et mere alsidigt billede boligmæssigt," siger han og kommer med et eksempel:

"Nogle områder bliver lidt konforme, hvis der kun er en type bolig. Vi gør det også for at presse udviklerne, så de finder ud af, at de ikke bare kan masseproducere. Vi har været ret optagede af også at sikre, at ikke alle lejligheder ender med at koste over 12.000 kr. Der skal være udlejningslejligheder til under 10000 eller 8000 kr. Det er nok noget af det, der ligger os mest på sinde – at det skal være blandet i forhold til både størrelse og pris."

Projekter som eksempelvis Kirkegaards Baghave og Munkekroen i Skanderborg vil skulle leve op til den nye boligpolitik.

Publiceret 20 March 2020 13:30