Nogle ældre kan opleve, at praktiske opgaver som rengøring, tøjvask m.m. nu bliver nedprioriteret i hjemmeplejen.

Nogle ældre kan opleve, at praktiske opgaver som rengøring, tøjvask m.m. nu bliver nedprioriteret i hjemmeplejen.

Skanderborg Kommune reducerer rengøring, tøjvask og anden praktisk hjælp til ældre

Nogle ældre kan opleve, at praktiske opgaver som rengøring, tøjvask m.m. nu bliver nedprioriteret i hjemmeplejen. Det sker for at sikre, at den fornødne pleje og omsorg går til de svageste ældre

På trods af den ekstraordinære corona-situation har det indtil nu været muligt at opretholde en normal drift i hjemmeplejen i Skanderborg Kommune. Sygefravær og et antal hjemmekarantæner betyder, at det nu bliver nødvendigt at prioritere opgaverne, så medarbejderne først og fremmest bruger ressourcerne til at pleje de svageste ældre. Kommunens godkendte private leverandør af rengøringshjælp, tilbyder desuden rengøringshjælp til de borgere, der ønsker det.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

"Vi vil fortsat sikre en god pleje af de borgere, der har behov for det. De steder, hvor det er nødvendigt af hensyn til borgernes sundhed, vil vi selvfølgelig fortsætte med at gøre rent. Men nogle af de ældre, der er mest friske, vil opleve, at vi med kort varsel kan være nødt til at stoppe med at udføre praktiske opgaver som rengøring, tøjvask og lignende. Vi vurderer behovene individuelt, så vi sikrer, at hjælpen går til de ældre, der har størst behov," fortæller koncernchef på ældre- og handicap-området Lis Kaastrup.

De steder, hvor det er nødvendigt af hensyn til borgernes sundhed, vil vi selvfølgelig fortsætte med at gøre rent

De borgere, som bliver berørt, vil blive kontaktet af en medarbejder i Skanderborg Kommune.

"Det er en kæmpe udfordring, vi står overfor på ældreområdet. Derfor er det desværre nødvendig med det her tiltag, selvom det vil betyde, at nogle ældre oplever serviceforringelser på praktiske opgaver. Jeg håber og tror på, at vi møder forståelse i den her ekstraordinære situation. Jeg er sikker på, at vores mange dygtige medarbejdere på ældreområdet gør deres yderste til at mindske generne for vores ældre borgere. Der bliver ydet en fantastisk indsats lige nu på ældreområdet, og den er der formentlig brug for i flere uger endnu," siger borgmester Frands Fischer.

Formelt er det rengøring, tøjvask og anden praktisk hjælp, der er defineret i de politisk bestemte kvalitetsstandarder, som suspenderes midlertidigt.

Publiceret 18 March 2020 16:10