Dagmargården i Skanderborg er et af de kommunale centre, hvor udefrakommende ikke har adgang i øjeblikket.

Dagmargården i Skanderborg er et af de kommunale centre, hvor udefrakommende ikke har adgang i øjeblikket.

Plejesektoren fungerer: Der er ro på området

Kommunen følger udviklingen i coronaudbruddet nøje

Af
Claus Sonne

Indtil videre holder sundhedsystemet stand i kampen mod coronosviruset, og en af årsagerne er - som bekendt - en række forebyggende tiltag. Disse er også introduceret på ældreområdet i Skanderborg Kommune, for-tæller Lis Kaastrup, Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune.

"Indtil videre er der ro på, når det gælder vores område. Vi har en task-force, der mødes hver morgen kl. 8 og vurderer udviklingen - og koordinerer plejeindsatsen," fortæller Lis Kaastrup.

Som i andre kommuner har Skanderborg Kommune lukket ned for adgangen for alle udefrakommende til blandt andet de lokale plejecentre.

Samtidig er medarbejdere i funktioner, der ikke her-og-nu er i gang, sendt hjem.

"Vi har både fokus på de borgere, vi skal sørge for får pleje, og på vores mange medarbejdere. Vi er i sagens natur afhængige af, at vores medarbejdere er raske, og i skrivende stund kan vi melde om sunde og raske medarbejdere," for-tæller Lis Kaastrup.

Publiceret 17 March 2020 06:00